Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Främmande kropp

 • Alternativa sökord
  kateterspets, skruv, spiral, protes
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Provmaterialet att analysera och lokalisation * Aktuella symtom * Aktuell antibioitikabehandling * Eventuell komplicerande sjukdom
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Kateterspets: Tvätta huden med klorhexidinsprit i minst 30 sekunder och låt lufttorka. Avlägsna katetern, klipp av 5 cm av kateterns spets med steril sax. Överför spetsen till sterilt plaströr och tillsätt 1 mL koksaltlösning. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Främmande kroppar (ex. protes, skruv, spiral): Placera provmaterialet i ett sterilt rör. Vid provtagning av främmande kroppar gäller individuellt hanterande med undvikande av kontamination så långt detta är möjligt. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dagar. Odling kan förlängas på beställarens begäran.
 • Uppdaterad
  2020-03-23
  av JR