Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Formalinfixering av prov

  • Remiss
    E-remiss Cosmic eller pappersremiss Remiss Histopatologi
  • Anges på remiss
    Patient-ID Svarsmottagare Antal burkar Frågeställning Anamnes
  • Provtagning/ Provtagningsmaterial
    Biopsier: Tarmpolyper och hudstansar fixeras snarast i riklig mängd buffrad 4% formaldehyd (10% formalinlösning). Px tarm, Mellannålsbiopsier och px lunga ska fixeras i färgad 4% formaldehyd från VF, artikelnummer 42011 Kärlet ska vara väl tillslutet för att förhindra läckage! Prov förvaras i rumstemperatur i ventilerat utrymme! Större prover: Vid större prover bör man försöka åstadkomma en fixeringsvätskevolym minst 4-5 ggr större än preparatvolymen (riktmärke 1:20). Formalin finns bl.a. på centralförrådet, observera att det är begränsad hållbarhet! Preparatkärl som innehåller formalin måste vara försedda med varningsetikett (vådligt ämne). Kärlet ska vara väl tillslutet för att förhindra läckage! Prov förvaras i rumstemperatur i ventilerat utrymme! Vid frågor angående provtagning och transport ring Klinisk patologi, tfn 021-17 32 79
  • Kommentar/ Viktigt att veta
    Px tarm, Mellannålsbiopsier och px lunga ska fixeras i färgad 4% formaldehyd från VF, artikelnummer 42011 Vid beställning via E-remiss Cosmic märk även remiss och provkärl med RID-nr.
  • Lämnas till
    Klinisk patologi
  • Analyserande laboratorium
    Västerås
  • Uppdaterad
    2017-05-27
    av JS