Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ESBL/MRG

 • Alternativa sökord
  Extended-spectrum beta-lactamases, multiresistenta gramnegativa bakterier, MRB
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss 5
 • Anges på remiss
  Odling i samband med utbrott? Kontakt med känd smittbärare? Sjukhusvårdad utomlands? Tidigare känd smitta?
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Enligt vårdhygiens rekommendationer bör provtagning för ESBL/MRG primärt ske i feces, urin och sårsekret (Se Cosmic, beställning provbunden) Provtagningsset kol för bakterier, Sarstedt art nr 55145 (har ersatt tidigare använda Copan-rör svart kork). Sterilt polypropenrör (tomt rör med konisk botten och gul kork art nr 80862 eller rör med rundad botten och vit kork art nr 44093). 1) Näsa: Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Stryk /rotera pinnen på gränsen mellan hud och slemhinna i båda näsborrarna. 2) Svalg: Stryk /rotera provtagningspinnen mot bakre svalgväggen 3) Perineum: Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning. Stryk /rotera pinnen mot perineum. Efter provtagning sätts pinnen i transportmedieröret. I förekommande fall: 4) Vid KAD eller annan urinavledare: fyll urin i sterilt rör av polypropen (med gul eller vit skruvkork). 5) Vid hudskada (exempelvis sår, eksem, psoriasis, tracheostomi, instickställe för CVK/CDK/PVK, PEG, dränage, stomi): Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning om såret är torrt. Torka bort eventuellt sekret i såret. Stryk/roteras därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Sätts ned provtagningspinnen i transportmediumröret.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid smittutredning screenas endast för aktuell bakterie, (dvs MRSA, VRE eller ESBL/MRG), önskas faeces eller allmän odling ska detta begäras och separat remiss och prov skickas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet så snart som möjligt till Klinisk mikrobiologi
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i Kyl i väntan på transport.
 • Referensintervall
  Saknas.
 • Indikation/tolkning
  Patienter som uppfyller kriterierna i dokumentet "Multiresistenta bakterier - vårdhygieniska rutiner" ska screenas för ESBL/MRG.
 • Metodansvarig läkare
  Gunilla Rådberg
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-4 dygn.
 • Uppdaterad
  2017-07-11
  av JS