Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Multiresistenta gramnegativa bakterier, MRG

 • Alternativa sökord
  ESBL, MRB
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Enligt vårdhygiens rekommendationer bör provtagning för ESBL/MRG primärt ske i feces, urin och sårsekret. Feces Provtagningspinnen doppas i feces alternativt för in provtagningspinnen ett par cm i rektum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Efter provtagning sätts pinnen i transportmedieröret. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245 Urin Sterilt urinrör med gul kork. Sterilt rör: varuforsorjningen.se/.../ror-pl-konisk-16x100mm-80862 Vid hudskada (exempelvis sår, eksem, psoriasis, tracheostomi, instickställe för CVK/CDK/PVK, PEG, dränage, stomi) Fukta provtagningspinnen med steril koksaltlösning om såret är torrt. Torka bort eventuellt sekret i såret. Stryk/roteras därefter pinnen i sårkanten/sårbotten. Efter provtagning sätts pinnen i transportmedieröret. Provtagningsrör: varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid klinisk infektion måste även allmän odling beställas och separat prov skickas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Screening av multiresistens hos gramnegativa tarmbakterier efter utlandsvård eller i utbrottssammanhang.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag.
 • Uppdaterad
  2020-07-02
  av JR