Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enterovirus (RNA), F-, CSV-, S-

 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange kliniska data t.ex. om patienten är immunsuprimerad.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  CSV + Blod CSV: lämplig provvolym är 1-2 ml. Blod: gelrör, gul kork eller rör utan tillsats, röd kork Feces: Rör utan tillsats
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För fullständig analys av CSV krävs också ett blodprov (serum).
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Likvor: Akademiska Sjukhuset Feces: Karolinska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Blod: Fredag – lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av och kylförvara Övriga dagar: Kylförvaring Feces och CSV: Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska Sjukhuset sker i kyla.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Observera att feces skickas till Karolinska.
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-06-26
  av JS