Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

EHEC, ETEC, EIEC, EPEC (PCR), F-

 • Alternativa sökord
  Tarmpatogena E. Coli
 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Karolinska Sjukhuset, Mikrobiologi (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Feces: Copanrör, svart kork. Alternativt ett fecesrör utan tillsats (brun kork med sked i)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Alla typer av EHEC är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaras i väntan på transport
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet behöver inte transporteras kylt men bör anlända till laboratoriet inom ett dygn.
 • Skickas till
  Karolinska Laboratoriet Provinlämning L7:00 Karolinska sjukhuset 171 76 Stockholm
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-05-21
  av JS