Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

eGFR (kreatinin), Pt-, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid analys av kreatinin med C-lab-metod svaras alltid ett relativt estimerat GFR beräknat enligt LM-rev-formeln ut. För att få en bättre värdering av njurfunktionen kan en kombination av eGFR beräknat med både kreatinin och cystatin C användas. Se egfr.se för mer information.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 48 timmar. Avskiljt serum 7 dagar.
 • Referensintervall
  Barn - Beräkning utförs ej på barn 18-50 år - > 79 mL/min/1,73m² > 50 år - > 59 mL/min/1,73 m² 1-14 dagar - 27-81 µmol/L 15-365 dagar - 14-34 µmol/L 1-2 år - 15-31 µmol/L 3-4 år - 23-37 µmol/L 5-6 år - 25-42 µmol/L 7-8 år - 30-48 µmol/L 9-10 år - 28-57 µmol/L 11-12 år - 37-63 µmol/L 13-15 år - 40-80 µmol/L 16-17 år - 40-90 µmol/L Kvinnor 18 år - 45-90 µmol/L Män 18 år - 60-105 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Ungefärlig skattning av den glomerulära njurfunktionen.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2019-02-20
  av JS