Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

eGFR (Cystatin C), Pt-, S-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid analys av Cystatin C svaras alltid ett relativt estimerat GFR beräknat enligt CAPA-formeln ut. För att få en bättre värdering av njurfunktionen kan en kombination av eGFR beräknat med både kreatinin och cystatin C användas. Se egfr.se för mer information.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 3 dygn. Avskiljt serum 21 dagar.
 • Referensintervall
  Cystatin C 6 månader ≤ 17 år - <1,09 mg/L 18-50 år - <1,00 mg/L 51-65 år - <1,22 mg/L 66-80 år - <1,38 mg/L Pt-eGFR (Cystatin C)/1,73m2 <2 år - Ingen beräkning görs 2-17 år - >85 mL/min/1,73 m2 18-50 år - >80 mL/min/1,73 m2 51-65 år - >60 mL/min/1,73 m2 66-80 år - >50 mL/min/1,73 m2
 • Metod och analysprincip
  Fotometri DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Ungefärlig skattning av den glomerulära njurfunktionen. Cystatin C är olämplig som eGFR-markör vid graviditet, vid förekomst av hypertyreos eller vid behandling med glukokortikolpreparat (p.o eller i.m). Cystatin C-nivån ökar vid dessa tillstånd, vilket resulterar i felaktigt för lågt eGFR.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2016-12-29
  av JS