Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dermatofytodling inklusive direktmikroskopi

 • Alternativa sökord
  Dermatofyter
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Material och önskad analys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Hud: Från torra förändringar skrapas hudflagor från randzonen mot frisk vävnad ner i ett sterilt rör. Hår: Ca 10 hårstrån rycks bort och stoppas i ett sterilt rör. Naglar: Nagelskrap från randzonen mot frisk vävnad tas med hjälp av skalpell, varefter materialet insänds i ett sterilt rör.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se under förvaring och hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet sänds omgående, förvaras i kyl i avvaktan på transport.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ odling på icke selektiva och selektiva agarplattor. Diagnostiken baserar sig på typisk kolonimorfologi, typiskt mikroskopi-utseende samt biokemisk typning. Direktmikroskopi i kombination med odling optimerar analysens sensitivitet.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion orsakad av dermatofyter. Analys utföres på skrap från hud, nagel, hår etc med önskemålet "svampodling". Analysen avser diagnostik av hudmykoser, d v s svampinfektion i keratiniserad vävnad (hud, hår och naglar) men icke infektioner i djupare vävnader. Diagnostiken omfattar i princip gruppen dermatofyter (Epidermophyton, Microsporon och Trichophyton). Dermatofytodling rekommenderas, speciellt om systemisk eller långvarig lokal behandling planeras, eller vid osäker klinisk diagnos.
 • Metodansvarig läkare
  Eva Hålldin
 • Ackreditering
  Se Metodbeskrivning
 • Svarstid
  Odling av dermatofyter är tidskrävande och kan ta flera veckor. På direktmikroskopi ges preliminärsvar. Vid växt av dermatofyt preliminärsvaras denna innan slutligt svar med artnamn lämnas.
 • Uppdaterad
  2017-03-24
  av JS