Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dermatofytodling inklusive direktmikroskopi

 • Alternativa sökord
  Tinea, ringorm, nagelsvamp, hudskrap, nagel, hår
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange under kliniska data provmaterialet som hudskrap, nagel, hår samt provtagningslokal. Dessutom är det viktigt med uppgift om utlandsvistelse och djurkontakter.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Hudskrap: Sterilt glasrör. Tvätta med 70 % sprit före provtagningen. Från torra förändringar skrapas hudflagor från randzonen mot frisk vävnad. Nagel: Sterilt glasrör. Nageln tvättas med 70 % sprit före provtagningen. Ett par knivsuddar material skrapas med skalpell från randzonen mot frisk vävnad från nagelplatta och under nageln. Hår: Sterilt glasrör. Skrapa från fjällning i hårbotten. Ryck ut 5-10 hårstrån med pincett och klipp av 1-2 cm så att roten följer med.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Det är viktigt med rikligt provtagningsmaterial för adekvat diagnostik. Prov ska tas under aseptiska förhållanden för att optimera tillförlitligheten av de mykologiska fynden. Vid misstanke om annat agens än dermatofyter, till exempel mögel- eller jästsvamp beställ svampodling (MJ).
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet sänds omgående, förvaras i rumstemperatur i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ odling på icke selektiva och selektiva agarplattor. Diagnostiken baseras på typisk kolonimorfologi, typiskt mikroskopi-utseende samt biokemisk typning. Direktmikroskopi i kombination med odling optimerar analysens sensitivitet.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion orsakad av dermatofyter. Analys MD utföres på skrap från hud, nagel, hår etc med önskemålet "svampodling". Analysen avser diagnostik av hudmykoser, d v s svampinfektion i keratiniserad vävnad (hud, hår och naglar) men icke infektioner i djupare vävnader. Diagnostiken omfattar i princip gruppen dermatofyter (Epidermophyton, Microsporon och Trichophyton). Dermatofytodling rekommenderas, speciellt om systemisk eller långvarig lokal behandling planeras, eller vid osäker klinisk diagnos.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Dermatofytodling: Odling av dermatofyter är tidskrävande och kan ta flera veckor. Positivt svar lämnas så snart växt framkommit och därefter utförs typning, negativt svar efter 3 veckor. Direktmikroskopi: Positivt svar lämnas inom 2-5 vardagar.
 • Uppdaterad
  2019-06-11
  av JR