Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Direkt antiglobulintest, B-

 • Alternativa sökord
  DAT
 • Remiss
  Blodcentralens remiss, Gul A5.
 • Anges på remiss
  Ange provtagningsdatum och tid samt klockslag för önskat svar.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 EDTA-rör 7 mL (lila propp) alternativt 1 EDTA-rör för kapillärprovtagning. ID-kontroll enligt SOSFS 2009:29.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kan tas tillsammans med blodgruppering. Blodgruppering utförs alltid om patienten ej är grupperad.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet i Västerås eller Köping (för vidarebefordran till Västerås).
 • Analyserande laboratorium
  Jourlaboratoriet Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan förvaras i rumstemperatur eller kyl i väntan på transport till laboratoriet. Provets ålder får vara högst 5 dygn.
 • Metod och analysprincip
  Direkt agglutinationsteknik
 • Indikation/tolkning
  Med direkt antiglobulintest påvisas antikroppar/komplement som i patientens blodcirkulation bundits till erytrocytens yta. Vid positiv direkt antiglobulintest kan analysen utvidgas till att påvisa antikroppar av IgG, IgA och IgM-klass samt komplementfaktor C3c och C3d som in vivo bundits till erytrocytens yta.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analys utförs hela dygnet, alla dagar. Akut DAT 1 timme. Rutin DAT svaras ut samma dag.
 • Uppdaterad
  2020-09-02
  av JR