Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cryptosporidier, F-

 • Alternativa sökord
  Isospora
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Anges på remiss
  Ange symtom under kliniska data samt om patienten varit utomlands: även utlandsvistelse längre tillbaka i tiden kan vara av betydelse
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Fecesrör med SAF-medium, sked och skruvlock. Rör beställes från Klinisk mikrobiologi på blankett "Rekvisitionsblankett för provtagningsmateriel Klinisk mikrobiologi 15522-2.pdf" Utförande: Feces (avföring) samlas i ett kärl eller på ett papper. Lägg rikligt med toalettpapper i en ren toalettstol innan du tömmer tarmen. Ta 3 - 4 skedar feces till provröret, om vattentunt bör röret fyllas.Försök få med eventuella slemmiga eller blodiga partier.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet med nästa ordinarie transport till laboratoriet. Förvaras i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Se metodbeskrivning.
 • Indikation/tolkning
  Diarréutredning, framför allt vid utbrott av misstänkt vattenburen smitta och på institutioner. Cryptosporidium ssp är intracellulära protozoer som associeras med vattenburna utbrott av diarré. Oocystorna av Cryptosporidium är motståndskraftiga mot olika desinfektionsmedel och kan överleva även i klorerat dricksvatten. Det är framför allt C. hominis som förknippas med infektion hos människa medan C. parvum även kan infektera de flesta andra däggdjur. En tredje art, Cryptosporidium meleagridis har diagnostiserats framförallt hos resenärer som varit i Asien. Vid utbrott ska även ofixerade prov tas som skickas till Folkhälsomyndigheten för typning. De vanligaste smittvägarna är kontakt med infekterade djur, person till person smitta samt via infekterat vatten eller föda. Parasiten kan hittas som bifynd vid vanlig direktmikroskopi (cystor och maskägg) men verifieras genom permanentfärgning. När frågeställningen Cryptosporidier anges på remissen färgas preparatet direkt. Hos immunkompetenta individer orsakar Cryptosporidium en besvärlig diarré eventuellt i kombination med symtom som kräkningar, muskelvärk och feber. Cryptosporidium ssp är nära besläktade med Cyclospora cayetanensis och Cystoisospora belli. För samtliga dessa gäller att immunsuprimerade, särskilt aidspatienter, kan drabbas av allvarligare disseminerad sjukdom. Patienter med låga CD4 tal kan utveckla kronisk cryptosporidios.
 • Metodansvarig läkare
  Se Metodbeskrvning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Svar lämnas inom 3-5 arbetsdagar.
 • Uppdaterad
  2017-03-22
  av JS