Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CrossLaps, beta-, S-

 • Remiss
  KKF (Akademiska)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Rekomenderas att tas som fastande på morgonen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  För upprepade undersökningar bör proverna alltid tas under samma förhållanden som första provet.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugera och avskilj serum. Om transporten inte når analyserande lab inom 8 timmar måste serum frysas.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Provet kan förvaras i kyl i 8h. Därefter i frys <-15C. Fryst prov skickas fryst. Kylt prov kan skickas i rumstemp.
 • Skickas till
  Akademiska laboratoriet Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset 751 85 Uppsala Tfn: 018-611 42 05
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-03
  av GS