Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Corynebacterium diphteriae (odling)

 • Alternativa sökord
  Difteri (odling)
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 1 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange sjukdomsbild, eventuell utlandsresa samt eventuell antibiotikabehandling, Difterifrågeställningen måste framgå på remissen eftersom odlingen kräver speciella substrat.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Svalg: Copanrör, svart kork Sår: Copanrör, svart kork Rengör misstänkt sårområde med steril koksalt. Avlägsna eventuella krustor och rulla pinnen med kraft i såret.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kontakta laboratoriet vid misstanke om difteri eftersom substraten måste förberedas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska laboratoriet Uppsala
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I väntan på transport kylförvaras provet. Om provet anländer till laboratoriet senare än 2 dygn efter provtagningen är odlingsresultatet osäkert.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2017-10-22
  av JS