Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Corynebacterium diphtariae (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  Difteri (serologi)
 • Remiss
  Remiss 5 eller Remiss från Karolinska Sjukhuset, Mikrobiologi (Måste beställas)
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Blod i gelrör, gul propp.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Positiva odlingsfynd verifieras av referenslaboratorium.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Karolinska Universitetssjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Fredag - lördag och inför storhelg: Centrifugera, häll av, kylförvara Övriga dagar: Kylförvara
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transporteras kylt.
 • Skickas till
  Karolinska Universitetslaboratoriet Provinlämning L7:00 Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Solna
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-08-13
  av GS