Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Clostridium difficile toxin, F-

 • Alternativa sökord
  Clostridier, CDI
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Anges på remiss
  Kliniska data Kryssa i rutan "feces i rör med sked" och rutan "CDI".
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1-2 mL lös avföring i rör med sked och brunt skruvlock, artikelnummer VF44927.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  OBS Provet bör utgöras av lös avföring/diarre. Vid formad, normal avföring är undersökning av CDI mycket sällan relevant.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport. Om detta inte är möjligt kan prov förvaras i kyl +2-8° C högst 1 dygn.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Analyseras vardagar vid ankomst till laboratoriet. Kylförvaring.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  2 dygn i kyl +2-8° C
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  ELISA för påvisning av GDH (glutamatdehydrogenas) och toxinproduktion. PCR.
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om infektion med Clostridium difficile, provtagning framför allt indicerad vid antibiotikautlöst diarré.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  1-3 dagar
 • Uppdaterad
  2018-06-01
  av JS