Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Chlamydophilia pneumoniae + psittaci (serologi), S-

 • Alternativa sökord
  TWAR, papegojsjuka, ornithos
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 2 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  insjukningsdatum, eventuell antibiotikabehandling, kliniska upplysningar (symtom / epidemiologisk information / frågeställning mm)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Rör utan tillsats (röd kork)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Psittaci IgG+IgM ingår
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Minsta provvolym är 1mL blod.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I väntan på transport kylförvaras provet. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom 4 dygn efter provtagningen. Transport utanför Akademiska sjukhuset bör ske i kyla.
 • Skickas till
  Med budbil. Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS