Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cerebrospinalvätska-odling, CSV-

 • Alternativa sökord
  CSV-odling, likvorodling
 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning"
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt plaströr, eventuell aerob och anaerob blododlingsflaska. Desinfektera huden över insticksstället med 0,5 % klorhexidinsprit. Låt lufttorka innan punktionen utföres. Avsätt för bakteriologisk undersökning ca 1- 3 mL likvor som skickas i sterilt rör. Om transporten till laboratoriet förväntas överstiga några timmar är det fördelaktigt att dessutom avsätta ca 1 mL vardera till aerob och anaerob blododlingsflaska.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se under Förvaring och Hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt förvaras röret och blododlingsflaskor i rumstemperatur i avvaktan på transport.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob och anaerob odling på agarplattor samt anrikning i buljong. Isolerade bakterier och/eller svampar karaktäriseras till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod på agarplattor utföres på samtliga signifikanta fynd. I vissa fall (på begäran, eller utan begäran om likvor är grumlig) utföres direktmikroskopi med Gram-färgning samt antigenpåvisning mot H influenzae, meningokocker och pneumokocker.
 • Indikation/tolkning
  Analysen utföres på prov med önskemålet odling av csv (cerebrospinalvätska) Vid purulent meningit hos vuxna isoleras vanligen pneumokocker, meningokocker och allt mer sällan H influenzae. Hos immunsupprimerade kan dessutom Listeria monocytogenes och Gram-negativa koliforma stavar förekomma. Efter neurokirurgiska ingrepp, särskilt i samband med shuntinfektion förekommer ibland stafylokocker, men även anaeroba bakterier som Propionibacterium acnes. Ytterst ovanliga är anaeroba meningiter, men sådana kan förekomma särskilt i samband med kroniska infektioner i öron och bihålor. I neonatalperioden förekommer företrädesvis grupp B-streptokocker, E coli och mera sällan Listeria monocytogenes. Ovanliga etiologiska agens är Mycobacterium tuberculosis (diagnosticeras ej på Klinisk mikrobiologi), jästsvamp inklusive Cryptococcus neoformans, den senare företrädesvis hos HIV-infekterade patienter.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Under laboratoriets öppettider utförs vid misstanke om purulent bakteriell meningit direktmikroskopi samt direktagglutination avseende pneumokocker, meningokocker och H influenzae typ B. Vid positivt fynd omedelbart telefonsvar. Så snart växt föreligger utförs resistensbestämnig som i normala fall utsvaras efter 1 dygn. Negativa fynd besvaras efter 2 dygn.
 • Uppdaterad
  2017-03-20
  av JS