Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Celler, ledvätska, Ledv-

 • Alternativa sökord
  Celler i ledvätska
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 Na-heparinrör 2 mL ledvätska överförs till 1 Na-heparinrör. Blandas noga.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lämnas omedelbart till Klinisk kemi
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 15 minuter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Analyseras inom 1 h efter provtagning.
 • Referensintervall
  <0,2x10^9/L
 • Metod och analysprincip
  Mikroskopi
 • Indikation/tolkning
  Mängden celler i en led är proportionerlig mot den inflammatoriska aktiviteten i leden. Nedan följer tolkningsförslag för inflammationsgradering samt exempel på orsakande diagnoser. <0,2 - Ingen inflammation - Frisk led <2 - Låggradig inflammation - Artros <15 - Mild inflammation - SLE, villonodös synovit, sarkom ≤50 - Kraftig inflammation - Postinfektiös artrit, psoriasisartropati, reumatoid artrit >50 - Septisk led - Stafylokocker, streptokocker, tuberkulos
 • Metodansvarig läkare
  Johan Skogö/Mattias Karlman
 • Ackreditering
  Nej
 • Uppdaterad
  2018-04-20
  av JS