Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CD4/CD8, B-lymfocytpopulationer, B-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller pappersremiss Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  EDTA-rör (lila propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Provet skall vara Jourlaboratoriet Västerås tillhanda senast fredag förmiddag.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Flödescytometri. Meddela Hematologin att prov är taget. Prov lämnas direkt till Hematologin!
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Rumstemp: 24 timmar Prov ska helst anlända till hematologiprocessen samma dag som provtagning.
 • Metod och analysprincip
  Flödescytometri
 • Indikation/tolkning
  Utredningar kring ev. immundefekter. För att följa utvecklingen av CD4/CD8- kvot hos HIV-smittade.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analyseras kontorstid under vardagar.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR