Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cancerassocierat antigen 125, S-

 • Alternativa sökord
  CA125
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gul (serum m gel)
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 min men inom 4 h i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 24 timmar. Avskiljt serum hållbart 5 dagar.
 • Referensintervall
  <35 kU/L
 • Metod och analysprincip
  Kemiluminescens, Sandwichprincip, 1-stegsmetod. DxI 800
 • Indikation/tolkning
  Tas vid utredning och uppföljning av ffa ovarial- samt uteruscancer. Serumnivån av CA 125 är förhöjd hos 50-90 % av patienter med icke mucinös ovarialcancer. Postoperativt föreligger god korrelation mellan CA 125-nivån och kvarvarande tumörmassa vid ovarialcancer. Vid understödjande cytostatikabehandling korrelerar CA 125-nivån med behandlingseffekten. Sänkningshastigheten av CA 125-koncentrationen är av betydelse för prognosbedömning. En ökning av CA 125 efter primärbehandling tyder på omfattande peritoniellt recidiv eller metastasering. En ökning av CA 125 med >50 % signalerar recidiv mer än 4 månader före kliniska tecken eller andra diagnosmetoder. Maligna sjukdomar i kvinnliga genitalia, som cervix eller endometrium, uppvisar förhöjda CA 125-nivåer hos ca 30 % av patienterna. CA 125-ökning kan också ses vid följande tumörformer: Uterus (ca 30 %), pankreas (ca 60 %), lungor (ca 30%) colorectala (ca 25 %), och bröst (ca 10 %). Operativa ingrepp eller tillstånd/åtgärder som retar epitelet i hålrum som pleura, pericard och peritoneum leder ofta till en ökning av CA 125-koncentrationer i serum t ex cirros med ascites (hos 70 % av patienterna) och pankreatit. Detta måste beaktas vid bedömning av CA 125-värdet. Under menstruation och under sista graviditetstrimestern ses CA 125-värden upp till ca 50 KU/L Lätta ökningar ses också vid endometrios och njurinsufficiens. Ovarialcancer ger dock i regel mycket högre serumnivåer av CA 125 än vad som ses vid benigna tillstånd.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2016-12-20
  av JS