Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

CA 125, S-

 • Alternativa sökord
  Cancerassocierat antigen 125
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Primärrör hållbart 24 timmar. Avskiljt serum hållbart 5 dagar.
 • Referensintervall
  <35 kE/L
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  CA 125 är en användbar markör för att följa sjukdomsförlopp och behandlingseffekt vid CA 125-producerande ovarialcancer. Ökning av CA 125 (>35 kE/L) är ej specifik för ovarialcancer utan ses även vid ett flertal andra tumörformer. Förhöjda CA 125-nivåer kan även förekomma vid icke-maligna sjukdomstillstånd som peritonit, pleurit, akut pankreatit, levercirros, Mb Crohn, ulcerös colit, gallvägsobstruktion, ovariala cystadenom, adnexiter, endometrios och hemodialyskrävande njurinsufficiens. Under menstruation och graviditet kan dessutom lätta ökningar ses.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Utförs helgfria vardagar under kontorstid.
 • Uppdaterad
  2020-12-21
  av JR