Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bröstpreparat och sentinel node

 • Remiss
  Pappersremiss histopatologi
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Har förändringen upptäckts vid screening/klinisk undersökning eller under uppföljning Sidoangivelse och placering i bröstet samt om förändringen är palpabel Eventuell indikering Resultat av mammografi/ultraljud med förändringens storlek/utseende/solitär eller multipel och om det finns mikrokalk Ultraljuds U-kod och mammografiskt M-kod eller radiologisk R-kod anges också Eventuell preoperativ diagnos Tidigare kirurgi eller neoadjuvant terapi Preparattyp Tidpunkten när tumören avlägsnats (kall ischemitid) Sentinel node - ange: Antal samt även antal non sentinel nodes Axillpreparat - ange: Orsak till axilldissektion, Preoperativt påvisade metastaser, Intraoperativ positiv sentinel node på frys
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Cytologimaterial Finnålsaspirat och mamillsekret stryks ut på objektsglas och lufttorkas. Större mängd vätska sänds in ofixerat i rör. Biopsier Grovnål, mellannål, mammotom (vakuum) biopsier skickas i 4% buffrad formaldehydlösning. Biopsier från lesion med mikrokalk kan med fördel röntgenundersökas, varje biopsi skickas i separat burk och röntgenbilden lagras i SECTRA. Partiell mastektomi (sektor) och mastektomi Preparatet röntgas och skickas färskt på frigolitplatta. Preparatet märks så att orienteringen bevaras vid preparatröntgen. Kompletterande mastektomi, re-resektionspreparat Skickas i första hand i färskt tillstånd. Kan skickas i 4% buffrad formalin (10 x vävnadsmängden). Sentinel node För fryssnitt och/eller imprint skickas körteln färsk. Annars läggs de i 4% buffrad formaldehydlösning. Intraoperativ undersökning utförs vanligtvis på maximalt 4 sentinel nodes. Dessa läggs i separata uppmärkta burkar i ordning som bestäms av kirurgen. Kirurgen avgör vad som är sentinel nodes och non sentinel nodes. Axillpreparat Skickas i 4% buffrad formaldehydlösning. Alla preparat skall vara uppmärkta! Burkar med namn och personnummer. Utstryksglas med personnummer + sida + ev fraktion. All märkning på burkar måste stämma med remissen!
 • Lämnas till
  Klinisk patologi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Ackreditering
  Ja
 • Uppdaterad
  2019-02-21
  av JS