Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bröstmjölkodling

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Ange om bröstmjölken har pastöriserats.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  3-5 mL bröstmjölk i sterilt plaströr.
 • Laboratoriet tillhanda
  Snarast möjligt. Förvaras i kyl i väntan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kyl på transport
 • Referensintervall
  100 - ≥ 10000 CFU/mL
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativ och kvalitativ aerob och anaerob odling på agarplattor inkluderande anrikning i buljong för att upptäcka eventuell förekomst av Salmonella. Isolerade patogena bakterier karaktäriseras till mängd (CFU/mL) och genus eller speciestillhörighet. Resistensbestäming med lappdiffusionsmetod på agarplattor utförs på signifikanta bakterier.
 • Indikation/tolkning
  Utföres på bröstmjölk i provrör från barnkliniken vid frågeställning "Bröstmjölksodling". Bröstmjölkodling utförs som kvalitetskontroll inför behandling av spädbarn med bröstmjölk.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Utsvaras vardagar
 • Uppdaterad
  2020-12-16
  av JR