Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bröstmjölkodling, Bröstmjölk-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för bakteriologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Kryssa i rutan för bröstmjölkodling.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  3-5 mL bröstmjölk
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Referensintervall
  Odlingsresultatet svaras kvantitativt med art/typ och bedöms enligt följande tre alternativ: Tjänlig - kan användas upptinad. Otjänlig - kan användas efter pastörisering. Kasseras - kan inte användas.
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativ och kvalitativ aerob odling på agarplattor inkluderande anrikning av Salmonella i buljong. Isolerade patogena bakterier karaktäriseras till mängd (antal/ml) och genus eller species tillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod på agarplattor utföres på signifikanta bakterier.
 • Indikation/tolkning
  Utföres på bröstmjölk i provrör från barnkliniken vid frågeställning "Bröstmjölksodling". Färsk, icke värmebehandlad bröstmjölk erbjuder många fördelar för spädbarnet framför behandling med mjölkersättning. Speciellt underlättas kolonisering med laktobaciller, och sannolikt finns också immunologiska fördelar. Färsk bröstmjölk kan kontamineras med patogener (salmonella, ß-streptokocker, S aureus, Klebsiella, vissa virus som CMV och HIV), och av normalflora. Pastörisering minskar denna risk men förstör även delvis mjölken. Internationell standard saknas beträffande gränsvärden för bakterieförekomst i färsk opasteuriserad bröstmjölk. Enligt SoS rapport 2006-123-12 är det dock tillåtet att utan pasteurisering ge bröstmjölk innehållande <105/mL av S aureus och <102/mL av Enterobacteriace. Däremot får ß-streptokocker eller Salmonella inte förekomma. Bröstmjölkodling utförs för att som kvalitetskontroll bestämma bakterietal inför behandling av spädbarn med färsk opastöriserad bröstmjölk.
 • Ackreditering
  Nej
 • Uppdaterad
  2018-12-27
  av JS