Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bronksekret, vätskebaserad cytologi

 • Alternativa sökord
  bronksköljvätska, borstprov
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss övrig cytologi
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Om man tar flera prover måste det framgå vilken burk som hör till vilken provtagning. Burken behöver också märkas upp ordentligt.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Burk beställs från varuförsörjningen: varuforsorjningen.se/.../provburk-120-ml-forfyllda-med-30-ml-cytolyt-vf000104690 Bronksköljvätska Bronksköljvätskan hälls i burken och blandas om ordentligt. Borstprov Blanda runt med borsten så att materialet lossnar från borsten så mycket som möjligt. Borsten kan lämnas kvar i burken.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt att blanda provet ordentligt så att materialet blir fixerat.
 • Laboratoriet tillhanda
  Provet är fixerat så det kan förvaras i rumstemperatur. Skickas till laboratoriet så fort det går.
 • Lämnas till
  Klinisk patologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk patologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Preparera provet för att undersöka om det finns maligna celler i mikroskop.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Eftersom det är fixerat i cytolyt kan det förvaras i rumstemperatur i ca 1 dygn. Längre tid i kylskåp.
 • Ackreditering
  Nej
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Inom ca 5 arbetsdagar.
 • Uppdaterad
  2020-04-20
  av JR