Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bronksekretcytologi

 • Alternativa sökord
  bronksköljvätskacytologi
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss övrig cytologi
 • Anges på remiss
  Märk objektglasen med personnummer och namn eller initialer. Använd blyertspenna.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Bronksköljvätska: Blandas med lika mängd 95% etanol. Borstprov från bronkslemhinna: Stryks ut på objektglas och fixeras omedelbart i kyvett med 95% etanol i ca 30 min.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Observera att dessa prover lätt kan bli helt eller delvis obedömbara p.g.a. fördröjd fixering.
 • Lämnas till
  Klinisk patologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk patologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Se metodbeskrivning
 • Metod och analysprincip
  Se metodbeskrivning
 • Ackreditering
  Nej
 • Uppdaterad
  2017-07-31
  av JS