Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Blododling, blododling barn., B-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Kort anamnes, av särskild betydelse är bland annat misstanke om endokardit eller svampinfektion, immunsuppression, hund- eller kattbett. Klinisk misstanke om Brucella eller Tularemi anges på remissen på grund av risk för laboratoriesmitta. Positiv blododling skickas vidare till Folkhälsomyndigheten för identifiering.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  BacT/ALERT® FA Plus (grön) aerob flaska BacT/ALERT® FN Plus (orange) anaerob flaska Vid provtagning av små barn: BacT/ALERT® PF Plus (gul) Vingkanyl med hätta till blododlingsflaska BacT/ALERT® Kontrollera utgångsdatum och kontrollera att botten i flaskan är grön. Om botten är gul eller utgångsdatum passerats ska flaskan kasseras. Provtagning: Både aerob (grön) och anaerob (orange) flaska ska användas vid provtagning av vuxna. Chansen att få en positiv blododling ökar med volymen blod. Därför bör totalt 4 flaskor tas (blododling x 2) via 2 separata punktioner, vilket underlättar bedömningen om eventuellt fynds kliniska betydelse. Någon minsta tid mellan punktionstillfällena behövs ej. Till små barn där förväntad blodvolym är mindre än 4 mL används en gul barnflaska, så kallad Pedibactflaska. Om patienten redan står på antibiotika bör blododling tas när antibiotikakoncentrationen i blod är som lägst, d.v.s. strax innan nästa antibiotikados. Odling kan med fördel tas i samband med frossa. Iaktta noggrann aseptik. Desinfektera händer och använd handskar. 1.Markera med penna på flaskorna den mängd blod som behövs. - Aerob (grön) och anaerob (orange) flaska, 10 mL. - Pedibactflaska (gul), 4 mL. Desinfektera huden över instickstället, använd flödigt med klorhexidinsprit. Låt spriten lufttorka i minst 30 sekunder. 2. Montera ihop vacutainerhållaren med venprovtagningsset. 3. Avlägsna plastlocken på flaskorna och torka av membranen med klorhexidinsprit. Om resinkornen har fastnat i flaskans hals, skaka försiktigt ner dem i buljongen. 4. Punktera venen och anslut först den aeroba (gröna) flaskan till provtagningssetet så att luft i slangen kommer ner i den aeroba flaskan. Flaskorna placeras lägre än punktionsstället av venen för att förhindra risk för backflöde. 5. Vacuumeffekten i flaskorna är så stor att provtagningen oftast måste avbrytas innan blodet slutar rinna.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Kontrollera utgångsdatum och kontrollera att botten i flaskan är grön. Om botten är gul eller utgångsdatum passerats skall flaskan kasseras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Blododling skall alltid betraktas som ett akutprov. Flaskorna bör därför sändas till laboratoriet inom 24 timmar efter provtagning. Förvaras i rumstemperatur.
 • Lämnas till
  Provet lämnas dygnet runt till Jourlaboratoriet i Västerås eller laboratoriet i Köping. I väntan på transport förvaras provet i rumstemperatur.
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se Metodbeskrivning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ej tillämpbart.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  VirtuO är ett blododlingssystem för detektion av aeroba och anaeroba mikroorganismer i blod och andra normalt sterila kroppsvätskor. Detektion av mikroorganismer sker genom kolorimetrisk mätning. Vid förekomst av mikroorganismer i provet metaboliseras substraten i odlingsmediet och koldioxid bilas. Fynd art- och resistensbestäms.
 • Indikation/tolkning
  Analysen används för detektion av aeroba och anaeroba mikroorganismer från blod och andra normalt sterila kroppsvätskor.
 • Metodansvarig läkare
  Se metodbeskrivning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Positiva mikroskopifynd telefonbesvaras omgående och svar lämnas även skriftligt/elektroniskt. Negativa odlingar besvaras efter 5 respektive 10 dygn beroende på inkuberingstid.
 • Uppdaterad
  2017-11-24
  av JS