Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bihålesekretodling, Bihålesekret

 • Remiss
  E-remiss Cosmic eller Remiss för mikrobiologisk undersökning
 • Anges på remiss
  Provmaterial (bihåleskeret), Önskad analys (allmän odling)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Steril spruta, sterilt plaströr eller anaerob blododlingsflaska. Undvik kontamination från främre delen av näsan (använd nässpekulum!). Spraya lokalanestesi under concha nasalis inferior och för in kanylen som för spolning. Aspirera sekret i steril spruta (vid dåligt utbyte kan steril spolvätska insprutas i sinus för att underlätta aspiration). Sprutan "korkas" varefter spolbehandlingen fullföljes. Små mängder sekret tas med provtagningspinne och transporteras i copanrör (blå kork).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Stor risk för icke-representativt prov. Se indikation.
 • Laboratoriet tillhanda
  Se Förvaring och hållbarhet
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Vid korta transporttider (inom några timmar) skickas prov i sterilt plaströr till laboratoriet. Om transporttiden överstiger 3-5 timmar sprutas innehållet ner i anaerob blododlingsflaska. Prov i spruta, sterilt plaströr och copanrör förvaras i kyla. Prov i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur.
 • Referensintervall
  Negativ.
 • Metod och analysprincip
  Kvalitativ aerob eller anaerob odling på agarplattor. Isolerade potentiella patogena bakterier och svampar, karaktäriseras regelmässigt till genustillhörighet och när så bedöms relevant till speciestillhörighet. Resistensbestämning med lappdiffusionsmetod (i vissa fall E-test) på agarplattor utföres på samtliga relevanta bakteriefynd.
 • Indikation/tolkning
  Bakteriologisk odling av bihålesekret är av värde vid sinuiter med avvikande kliniskt förlopp, men är inte ett nödvändigt prov vid okomplicerade sinuiter. Risken för kontamination från näsans främre delar är så stor att ett prov taget från purulent sinussekret i näsan (t ex pinnprov) är att betrakta som värdelöst. I stället rekommenderas pinnprov från området av bihåleostiet eller hellre aspirerat prov som tages i samband med spolning.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Några dagar. Eftersom anaeroba bakterier är vanliga vid sinuiter (speciellt vid komplicerade) utför laboratoriet rutinmässigt anaerobodling av bihålesekret och detta behöver därför inte efterfrågas. I princip artbestämmes och resistensbestämmes alla fynd.
 • Uppdaterad
  2017-03-20
  av JS