Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hemolytiska streptokocker - odling, Se-

 • Alternativa sökord
  BETA, betahemolytiska streptokocker grupp A, C, G
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Eventuell antibiotikabehandling, kliniska diagnoser. Misstanke om Actinomyces eller Arcanobakterier.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Med en spatel trycks ner patientens tungrot ner så att tonsiller och gombågar blir synliga. Rotera pinnen mot båda tonsiller och gombågarna. FInns det beläggning förs pinnen in under dessa. Undvik gomspenen. Efter provtagning sätts provtagningspinnen ner i transportmedieröret. Transportmedium: Eswab med rosa kork. varuforsorjningen.se/.../provtagn-set-flytande-f-bakt-48245
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Fusobacterium necrophorum/nucleatum ingår inte i denna analys. Vid sådan misstanke beställ Svalgodling - allmän i Cosmic.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa ordinarie transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Kylförvaring i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Odling
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om betahemolytiska streptokocker (A, C och G). Snabbtester har högre sensitivitet än odling och detekterar inte streptokocker tillhörande grupp C eller G.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  2-4 arbetsdagar, måndag-fredag
 • Uppdaterad
  2020-06-29
  av JR