Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beta-streptokocker, Svalgsekret

 • Alternativa sökord
  Hemolytiska streptokocker i svalg, Streptokocker grupp A (GAS), C(GCS), G (GGS)
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning. Kryssa i rutan för Svalg - sekret och "Svalgodling - Allmän odling".
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Om odling gällande Fusobacterium necrophorum/nucleatum önskas måste detta anges. Ange då även kort anamnes.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Tonsillsekret. Helst bör man med spatel trycka ner patientens tungrot så att tonsiller och gombågar blir väl synliga. Provtagningspinnen roteras mot båda tonsillerna och gombågarna. Finns beläggningar förs pinnen, om möjligt, in under dessa. Undvik gomspenen. Efter provtagningen förs pinnen ner i transportmediet. Transportmedium: Copanrör med svart kork.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Felkällor: * lång transporttid till laboratoriet. * Vid odling finns viss risk för överskuggande svalgflora.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet med nästa transport. Förvara provet i kyl i avvaktan på transport.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi
 • Provhantering på laboratoriet
  Prov förvaras i rumstemperatur tills odling kan ske.
 • Metod och analysprincip
  Bakterieodling på agarplattor. Screening för erytromycinresistens görs alltid på S. pyogenes (GAS) och S. dysgalactiae subsp. Equisimilis (GCS, GGS). Analysen är optimerad för utsvarning av S. pyogenes dagen efter det att provet anlänt till laboratoriet.
 • Indikation/tolkning
  Analysen utföres på svalgprov med frågeställning hemolytiska streptokocker. Betahemolyserande streptokocker inom grupperna A, C och G, Fusobacterium necrophorum/nucleatum samt virus, kan alla ge upphov till akut tonsillit med snarlik symptombild. För korrekt handläggning rekommenderas därför mikrobiologisk diagnostik inför behandling. Snabbtester har hög sensitivitet än odling och detekterar inte streptokocker tillhörande grupp C eller G. Studier talar för att Fusobacterium necrophorum förekommer i en betydande del av tonsilliter hos unga. Dessa infektion kan i sällsynta fall utvecklas till Lemierres syndrom, en allvarlig septisk sjukdom med v. jugularis tromboflebit och septiska embolier till andra organ.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Samtliga prov med fynd av betahemolytiska streptokocker utsvaras efter 1-2 dygn. Svårbedömda fynd utsvaras efter 2-4 dygn.
 • Uppdaterad
  2019-02-25
  av JR