Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aspergillusantigen , S-

 • Alternativa sökord
  Precipiterande Antikroppar, Farmers lung antigen, mögelantigen
 • Remiss
  Bakteriologi (SU)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Det är nödvändigt att begära svampodling för att den skall utföras, Särskilt viktigt är uppgifter om:, patientens sjukdom (både grundsjukdom och aktuell infektion), immunsuppression, medicinering, immundämpande medicinering (cytostatika/steroider), antibiotika, utlandsvistelse (ange var och när. Är av intresse vid invasiva mykoser och hudinfektioner), djurkontakt (främst vid hudinfektioner)
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 rör u t (röd propp). Minst 3-5ml blod. För Aspergillus, 2mL BAL eller likvor i sterilt rör.
 • Analyserande laboratorium
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kyl.
 • Skickas till
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi Box 7193 402 34 Göteborg 031-342 49 45
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS