Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arcanobacterium haemolyticum (odling), Svalgsekret-

 • Alternativa sökord
  Arkanobakterier
 • Remiss
  Remiss från Akademiska laboratoriet, Uppsala Mikrobiologi 1 eller pappersremiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Misstanke om Arcanobacterium haemolyticum måste anges på remissen då specialsubstrat krävs Ange kliniska data och eventuell antibiotikabehandling
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Copanrör, svart kork. Provtagningspinnen roteras mot tonsillerna.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Allmän odling utförs alltid samtidigt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi, Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylförvaring. Allmän odling utförs alltid samtidigt.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Ska inkomma till Akademiska inom 2 dygn från provtagning.
 • Skickas till
  Klinisk mikrobiologi Ing DI plan 2 Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS