Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arabinitolkvot, U-

 • Remiss
  Pappersremiss Mikrobiologi (Labmedicin Skåne)
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  * Önskad analys * Kliniska data
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1. Tag ett filterpapper (även kaffefilter kan användas). 2. Märk på kanten av filtret provdatum, patientens namn och födelsedata. Använd etikett. 3. En bit av filterpappret doppas hastigt i urinprovet, alternativt droppas c:a 10-20 droppar på papperet. Markera med penna var provet finns. 4. Låt filterpapperet torka. Lägg filterpapperet i ett kuvert.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  "Vanligt" urinprov (i rör) ska ej användas då kvoterna av arabitiniol kan förändras. Hos dialyspatienter som ej producerar urin kan arabinitolkvoten i serum mätas.
 • Laboratoriet tillhanda
  Lämnas så snart som möjligt.
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Laboratoriemedicin, Skåne
 • Provhantering på laboratoriet
  Kuvertet med filterpappret skickas till analyserande lab. Filterpappret ska vara helt torrt innan transport kan ske.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras och skickas i rumstemperatur. Ange beställarkod: VÅKENN
 • Skickas till
  Labmedicin, Klinisk mikrobiologi Sölvegatan 23B, byggnad 71 221 85 Lund
 • Informationskälla
 • Uppdaterad
  2018-07-26
  av GS