Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Antitrombin (enz, FXa), P-

 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 1
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  NaCitrat-rör (ljusblå/svart propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Viktigt med god rörfyllnad. Falskt förhöjda resultat kan ses vid behandling med NOAK/DOAK som verkar genom direkt hämning av Faktor Xa (rivaroxaban, apixaban och edoxaban).
 • Laboratoriet tillhanda
  Inom 30 minuter
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras inom 1 timme efter provtagning i 10 minuter vid 2200 g.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  I kylskåp avskild plasma 48 timmar I frys avskild plasma 3 månader
 • Referensintervall
  0,85 - 1,25 kIE/L
 • Metod och analysprincip
  Faktor Xa-inducerad kromogen mätningri. ACL.
 • Indikation/tolkning
  Koagulationsutredning. Misstanke om DIC (disseminerad intravasal koagulation). Kontroll av behandling med antitrombinkoncentrat. Utredning av nefrotisk syndrom.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akutbeställning besvaras inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet och rutinbeställningar oftast inom 4 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-12-16
  av JR