Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anti-CCP, S-

 • Alternativa sökord
  Antikroppar mot citrullinerade peptider/proteiner
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss "Remiss för mikrobiologisk undersökning".
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum), 7/5 mL Gelrör (serum) 5/4 mL Rör utan tillsats, 7/6 mL Rör för kapillärprov (minicollect, serum) eller sterilt plaströr. Helblod i vacutainerör utan tillsats eller minicollectrör. Alternativt serum eller plasma i sterilt plaströr.
 • Laboratoriet tillhanda
  Sänd provet omgående till Klinsk Mikrobiologi
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Se metodbeskrivning i ledningssystem.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, ska prov förvaras i 2-8°C i väntan på transport.
 • Referensintervall
  <7 E/mL Negativ ≥7 E/mL Positiv
 • Metod och analysprincip
  Kvantitativt EliA test
 • Indikation/tolkning
  Misstanke om Reumatoid artrit (RA) Huvudsakligen vid RA, ibland också vid psoriasisartrit, barnreumatism och SLE med artritinslag, förekommer antikroppar riktade mot olika citrullinerade proteiner/peptider (ACPA). Sådana antikroppar (av IgG-isotyp) kan påvisas med ett EliA-test, baserad på syntetiska cykliska citrullinerade peptider (CCP). Vid klinisk misstanke om RA är specificiteten för denna test betydligt högre än för test av reumatoid faktor (RF), särskilt vid nydebuterad RA. Anti-CCP-test bör därför väljas före RF inför remiss till reumatologisk enhet eller för differentialdiagnostik. Diagnosen RA ställs primärt utifrån kliniska manifestationer.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Analysen utföres 1 gång/vecka.
 • Uppdaterad
  2018-06-26
  av GS