Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ANCA, kvantitativ vaskulitutredning (PR3-ak, MPO-ak, GBM-ak), S-

 • Alternativa sökord
  Antineutrofila cytoplasmatiska antikroppar, vaskulit, Goodpasture´s syndrom
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss Immunologi/serologi
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Anamnes och klinisk bild för bedömning av provresultat.
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) alternativt rör utan tillsats (röd propp)
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  I analyspaketet ingår kvantitativ bestämning av antikroppar mot proteinas 3 (PR3), myeloperoxidas (MPO) och antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM). Vid önskemål om enstaka analys ange tydligt i anamnesfältet vilken analys som avses. OBS! Prov med frågeställning inflammatorisk tarmsjukdom eller primär skleroserande kolangit vidarebefordras till Wieslab för analys. Använd Wieslab-remiss.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omgående
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, skall prov förvaras i 2-8°C i väntan på transport.
 • Referensintervall
  PR3-ak / MPO-ak < 5 IU/mL : Negativ 5 – 7 IU/mL : Gränsvärde >7 IU/mL : Positiv GBM-ak < 7 U/mL : Negativ 7 – 10 U/mL : Gränsvärde >10 U/mL : Positiv
 • Metod och analysprincip
  Bestämning av IgG-antikroppar mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidase (MPO) i serum utförs med capture ELISA-teknik, Wieslab® Capture –PR3-ANCA respektive Wieslab® Capture –MPO-ANCA. Mängden antikroppar av IgG-klass uttrycks i IU/mL. För bestämning av IgG-antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM) används FEIA-teknik (Fluoro Enzyme Immuno Assay) där antigenet är fäst i en EliA brunn. Eventuella antikroppar i patientserum binder in till antigenet. Mängden antikroppar av IgG-klass uttrycks i U/mL.
 • Indikation/tolkning
  Analyspaketet används vid utredning och uppföljning av ANCA-associerad vaskulit och anti-GBM sjukdom (Goodpasture`s syndrom). Anti-Neutrofila Cytoplasmatiska Antikroppar (ANCA) är en grupp antikroppar relaterade till vaskulit och vissa inflammatoriska sjukdomar. Antigenerna finns i granula i neutrofila granulocyter. ANCA vid vaskulit är huvudsakligen riktade mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO). Testernas specificitet är hög. Patienter med Granulomatos med polyangit (GPA) har med få undantag ANCA (upp till 90 % PR3-ANCA, 5-10 % MPO-ANCA). Patienter med Mikroskopisk polyangit (MPA) har ofta positiv ANCA, oftare MPO-ANCA än PR3-ANCA. MPO-ANCA förekommer även vid Eosinofil granulomatos med polyangit (EGPA) och Goodpasture´s syndrom. Vid anti-GBM sjukdom (Goodpasture`s syndrom, snabbt förlöpande glomerulonefrit med eller utan lungblödningar) påvisas antikroppar mot glomerulärt basalmembran (GBM), specifikt för basalmembran i njure och lunga. Antikroppsnivån är i de flesta fall av anti-GBM sjukdom hög och sjunker under behandling. GBM antikroppar förekommer mycket sällan hos friska.
 • Ackreditering
  Ja
 • Biobank
  Material från detta prov sparas/kasseras beroende på patientens samtycke/icke samtycke.
 • Svarstid
  Telefonsvar lämnas vid nyupptäckt positivt fynd av PR3-ak, MPO-ak eller GBM-ak. Analysen utförs 2 ggr/vecka. Svar vanligen inom 2-4 dagar.
 • Uppdaterad
  2021-01-26
  av JR