Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ANCA - Kvantitativ vaskulitutredning, S-

 • Alternativa sökord
  Anti-neutrophil cytoplasmic antibody, PR3-ANCA, MPO-ANCA, icke-akut vaskulitutredning
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss för mikrobiologisk undersökning.
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör (serum), 7/5 mL Rör utan tillsats, 7/6 mL sterilt plaströr eller i undandtagsfall rör för kapillärprov utan tillsats. minst 500 uL serum
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  I analyspaketet ingår kvantitativ analys av PR3-ANCA och MPO-ANCA. OBS! Prov med frågeställning inflammatorisk tarmsjukdom eller primär skleroserande kolangit vidarebefordras till Wieslab för analys. Använd Wieslab-remiss.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omgående
 • Lämnas till
  Klinisk mikrobiologi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk mikrobiologi Västerås
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Sänd provet omgående. Om detta ej är möjligt, skall prov förvaras i 2-8°C i väntan på transport.
 • Metod och analysprincip
  Testerna utförs med capture-metodik som är en ELISA-metodik där en monoklonal antikropp används för att fästa antigenet (PR3 eller MPO) till plasten. Fördelen är att plastens yta inte blockerar eller denaturerar antigenet. Vid PR3 ANCA ger det en högre känslighet och vid MPO ANCA högre specificitet. Capture-PR3 Wieslab® Capture –PR3-ANCA testki används för bestämning och kvantifiering av IgG-antikroppar mot proteinas 3 (PR3) i humant serum. Capture-MPO Wieslab® Capture –MPO-ANCA testkit används för bestämning och kvantifiering av IgG-antikroppar mot Myeloperoxidas (MPO) i humant serum.
 • Indikation/tolkning
  Wieslab® Capture-PR3 och Wieslab® Capture-MPO är två ELISA-tester för kvantitativ påvisning av ANCA. Testerna används för utredning av misstänkt vaskulit, verifiering av positiv akuttest och uppföljning av sjukdomsaktivitet och behandlingseffekter. Anti-Neutrofila Cytoplasmatiska Antikroppar (ANCA) är en familj av antikroppar relaterade till vaskulit och vissa inflammatoriska sjukdomar. Antigenerna finns i granula i neutrofila vita blodkroppar. ANCA vid vaskulit är huvudsakligen riktade mot proteinas 3 (PR3) och myeloperoxidas (MPO). Ett positivt testresultat ökar sannolikheten för att patienten lider av behandlingsbar sjukdom. Testernas specificitet är hög. Patienter med Wegeners granulomatos (WG) har med få undantag ANCA (upp till 90 % PR3-ANCA, 5-10 % MPO-ANCA). Patienter med begränsad WG/remission har i hälften av fallen påvisbar ANCA. Patienter med mikroskopisk polyangit (MPA) har ofta positiv ANCA, oftare MPO-ANCA än PR3-ANCA. MPO-ANCA förekommer också i hälften av fallen med Churg-Strauss syndrom och vid cirka 30 % av fallen med Goodpasture syndrom. Hos patienter, vid debuten ANCA-positiva, kan PR3- och MPO-ANCA-nivån användas för att följa sjukdomsaktiviteten, recidivrisk och behandlingseffekt. Påvisande av förändring i specifik IgG subklass-fördelning kan vara en hjälp vid uppföljning och för att upptäcka återfall. OBS! Prov med frågeställning inflammatorisk tarmsjukdom eller primär skleroserande kolangit vidarebefordras till Wieslab för analys. Använd Wieslab-remiss.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analysen utförs två gånger per vecka.
 • Uppdaterad
  2020-02-28
  av JR