Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ammoniumjon, P-

 • Alternativa sökord
  Ammoniak
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Na-Heparinrör (mörkblå propp) Provet placeras omedelbart efter provtagning på isbad. Vid provtagning i Köping, ring Laboratoriemedicin Köping och informera innan provtagning.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Hemolyskänslig analyt.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås, Köping
 • Provhantering på laboratoriet
  Kylcentrifugeras inom 30 min efter provtagning.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Max 3 timmar i kylskåp innan analys. Prov som tas utanför Västerås eller Köping sjukhus ska transporteras kylt (transporthylsa på kylklamp). Prov analyseras omedelbart vid ankomst till Klinisk kemi.
 • Referensintervall
  1 mån - 17 år: 21-50 µmol/L Vuxna 18 - 99 år: 11-32 µmol/L
 • Metod och analysprincip
  Enzymatisk metod. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Koncentrationen av ammoniumjon i perifert blod är hos friska relativt lågt. Bestämning av ammoniaknivåerna i blod kan vara av värde vid diagnostisering av leverencefalopati, leverkoma vid terminala stadier av levercirrhos, leversvikt, akut och subakut nekros samt Reyes syndrom, då förhöjda nivåer ses. Hyperammonemi hos spädbarn kan vara tecken på nedärvda defekter i de metabola vägarna i ureacykeln.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Besvaras inom 2 timmar från ankomst till analyserande laboratorium.
 • Uppdaterad
  2019-10-17
  av JR