Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allergener, specifika, S-

 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta mängd serum: 150 µL (dödvolym)+ 50 µL/allergen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid registrering, ange allergener på text. Se fullsändigt alllergensortiment på www.phadia.com/.../1007710-Allergensort-2014.pdf
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Akademiska Sjukhuset
 • Provhantering på laboratoriet
  Lämnas till immunkemiprocessen för vidare omhändertagande.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  7 d i kyl, annars frys.
 • Skickas till
  Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Rudbecklaboratoriet C5 Akademiska Sjukhuset 751 85, Uppsala Tel: 018-611 41 88
 • Uppdaterad
  2017-10-25
  av JS