Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allergener, specifika, S-

 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  1 gelrör (gul propp). Minsta mängd serum: 150 µL (dödvolym)+ 50 µL/allergen.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Vid registrering, ange allergener på text. Se fullsändigt alllergensortiment på www.phadia.com/.../1007710-Allergensort-2014.pdf
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk Immunologi, 018-611 40 62
 • Provhantering på laboratoriet
  Lämnas till immunkemiprocessen för vidare omhändertagande.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  7 dygn i kyl, annars frys.
 • Skickas till
  Klinisk kemi & Farmakologi Akademiska Sjukhuset Ingång 61, 2tr 751 85 Uppsala Tel: 018-611 42 05
 • Uppdaterad
  2020-02-24
  av JR