Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Absorbanskurva, Csv-

 • Alternativa sökord
  CSV-absorbans, CSV-spektrofotometri
 • Remiss
  Remiss 5
 • Remisslänk
 • Anges på remiss
  Tid för symtomdebut
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Sterilt plaströr med skruvkork. Rör nr. 3 eller senare i tappningsordning. Samtidig kontroll av Albumin och bilirubin i gelrör rekommenderas.
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Lumbalpunktion utförs tidigast 12 timmar efter symptomdebut. Prov ljuskyddas med aluminiumfolie. Ljusexponering av provet kan leda till falskt negativt resultat. Samtidig beställning av S-albumin och S-bilirubin förenklar bedömningen. På samma rör kan analys av Csv-Celler, Csv-Glukos och Csv-Albumin utföras.
 • Laboratoriet tillhanda
  Omedelbart
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Klinisk kemi, Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras 10 minuter vid 2200 g inom 1 timme. Avskilj till 5 mL plaströr. 2200 g inom 1 timme. Avskiljs till nytt sterilt plaströr. Eventuell cellräkning utförs på samma rör före centrifugering. Analysen bör utföras på det sist fyllda röret (rör nr 3 eller senare).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Ska analyseras omedelbart.
 • Referensintervall
  Utsvaras med tolkningsmall med referensintervall eller med läkarbedömning.
 • Metod och analysprincip
  Spektrofometrisk mätning av oxihemoglobin och bilirubin.
 • Indikation/tolkning
  Tas vid misstänkt subaraknoidalblödning. Under kontorstid fås läkartolkat svar. Under jourtid erhålls tolkningsmall och tolkning av laboratorieläkare kommer nästföljande vardag.
 • Ackreditering
  Nej
 • Svarstid
  Svar inom ca 2 timmar.
 • Uppdaterad
  2020-10-13
  av JR