Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Ortopedtekniska hjälpmedel

Ortopedtekniska hjälpmedel delas in strukturellt efter vilken kroppsdel eller hjälpmedelstyp som omfattas. Denna handbok tar upp:

 • Spinala ortoser
 • Extremitetsortoser
 • Ortopediska skor och fotbäddar/skoinlägg

Ytterligare uppdelning sker efter hjälpmedlets flexibilitet och specialanpassningsgrad från helt mjuka hjälpmedel till hårda, rigida skal.

De ortopedtekniska hjälpmedeln består dels av hel- och halvfabrikat, som mer eller mindre anpassas efter brukarens behov och förutsättningar, dels av helt individuellt tillverkade hjälpmedel.  

Definition behandlingshjälpmedel

Hjälpmedel för enskild patient där hjälpmedlet är en del av, eller en förutsättning för, en medicinsk behandling.

Behandlingshjälpmedel är ortoser som ordineras under en begränsad tid, exempelvis ortoser för att fixera frakturer, repturer eller annat. Till gruppen räknas också behandlingsskor vid diabetes/kärlsjuka eler andra typer av ortoser i samband med trauma/operationer eller annan behandling för att säkerställa ett gott medicinskt resultat.

Rekvisition till OTA

Rekvisition skickas till OTA, ortopedteknisk avdelning, som kallar patienten för bedömning av hjälpmedelsbehov och eventuellt utprovning av hjälpmedel. Diagnos ska anges och syftet med hjälpmedlet ska beskrivas. Att i detalj ange vilket hjälpmedel patienten ska ha är inte nödvändigt.

Rekvisitionen ska vara korrekt ifylld och på den ska anges om hjälpmedlet är bidragsberättigat eller inte. För att ett hjälpmedel ska anses bidragsberättigat ska en adekvat diagnos ligga till grund samt en rimlig grundad uppfattning om sjukdomstillståndet eller handikappets varaktighet. Mer temporära smärttillstånd av oklar natur motiverar inte utprovning av hjälpmedel med bidrag från regionen. Se också under varje produktdel.

Giltighetstid

För hjälpmedel till personer med långvariga (kroniska) besvär, gäller rekvisitionen i högst två år.

Benlängdsskillnad och olikstora fötter

ISO-kod 06 63

Benlängdsskillnad

För benlängdsskillnader mer än 15 mm kan skor behöva anpassas. Skillnader på mindre än 15 mm korrigeras oftast med kilar som är ett egenansvar.

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast med adekvat vidareutbildning samt läkare.

Viktig information

3 par skor kan förskrivas under första året, sedan max 2 par skor per år. Remissen gäller i 2 år.

Olikstora fötter

Det ska skilja minst två nummer i storlek mellan fötterna.

Förskrivare

Ortopedingenjör.

Viktig information

2 par skor kan förskrivas per år. Personen vänder sig direkt till OTA för att få en rekvisition på maximalt 2500 kr per år för att inhandla skor i butik. Vid onormalt stor förslitning av skor betalar brukaren de tre första paren per år själv. Bidrag utgår för resterande par skor med rimligt genomsnittspris.

Bråckbehandling

ISO-kod 06 04 06

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas som symtomlindring vid bråck som ljumskbråck, ärrbråck eller navelbråck. Bråckbandage kan prövas som alternativ till kirurgi. 

Förskrivare

Läkare.

Egenavgift

Avgiften är 200 kr.

Fotbäddar

ISO-kod 06 63

Förskrivning av fotbäddar är en del i behandling i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär så som smärta, sår och funktionsnedsättande felställningar. Till ortopediska skor anpassas i de allra flesta fall en individuell fotbädd.

Kriterier för förskrivning

Fotbäddar är oftast individuellt tillverkade och med material i en hårdhet anpassad efter syftet. Mjukare material för känsligare fötter eller för en del avlastningar och hårdare material för att nå korrigering och stabilisering. Fotbäddarna formas med främre pelotter när framfot behöver avlastas.

För att kunna förskriva fotbäddar krävs att patienten har någon eller några av nedanstående diagnoser:

 • Diabetes mellitus
 • Cirkulationsstörningar av annan genes än diabetes
 • Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar/systemsjukdomar
 • Neurologiska störningar
 • Medfödda missbildningar

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast med adekvat vidareutbildning samt läkare.

Egenavgift

 • 300 kronor för barn
 • 600 kronor för vuxna

Viktig information

Fotbäddar används för flera diagnoser och tillstånd i foten. Syftena med fotbädden kan vara:

 • Avlastning i de fall risk finns för sår.
 • Korrigera eller hindra felställning på fötter som av neurologiska, muskulära eller strukturella anledningar hamnar i fel position.
 • Stabilisera fot vid muskelsvaghet, hypermobilitet, balanssvårigheter.
 • Korrigera och stabilisera för att indirekt påverka proximal led till exempel vid artros i ankel eller knä.

Ortopediska skor

ISO-kod 06 12 03

Förskrivning av skor är en del i behandling i syfte att förebygga, lindra och bota skador och besvär så som smärta, sår och funktionsnedsättande felställningar. Till ortopediska skor anpassas i de allra flesta fall en individuell fotbädd.

Ortopediska skor kan förskrivas när patienten har någon eller några av nedanstående diagnoser: 

 • Diabetes mellitus
 • Cirkulationsstörningar av annan genes än diabetes
 • Kroniska inflammatoriska ledsjukdomar/systemsjukdomar
 • Neurologiska störningar
 • Medfödda missbildningar

Diagnos ska anges på rekvisition och syftet med hjälpmedlet ska beskrivas. Ortopedingenjör på OTA avgör vilken åtgärd som är lämplig.

Ortopediska skor kan ha olika syften och det är olika förutsättningar som gäller vid förskrivning av dessa. De olika ortopediska skorna är:

 • Bekvämsko
 • Behandlingssko
 • Efterbehandlingssko 

Bekvämsko

Kan förskrivas till patienter med ovanstående diagnoser då det är svårt att hitta lämpliga skor i öppna handeln. Syftar till att ge patienten en sko som fyller hens behov i vardagen, minskar eventuellt uppkomna fotproblem och förhindrar att nya uppstår. Patienten kan ha behov av skor med extra stor eller liten volym, som inte ger skav, som har bättre stabilitet och avrullning, anpassad stängningsmekanism, anpassad sula i bredd och vinkel etc. 

Bekvämskor indelas i: 

 • Anpassad sko: Stabila, anpassade skor efter ortopedisk standardläst som provas ut individuellt till patienten. 
 • Måttanpassad sko: Individuellt anpassad sko där standarläst justeras efter patienten till exempel extra volym, förhöjningar, utbyggd sula etc. 
 • Sko efter individuell läst: Patienten får en sko tillverkad efter läst framtagen på individuella mått. Krävs vid mycket avvikande anatomi. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast med adekvat vidareutbildning samt läkare.

Egenavgift  

Barn: 400 kr

Vuxna: 800 kr

Viktig information

Rekvisition för ortopediska skor gäller för 2 par skor per år.

För patienter med stora behov, till exempel patienter med RA eller diabetes ska en plan göras upp för patientens skogarderob. 

Exempel på skogarderob:

Vid första skoförskrivningen tillämpas principen om så kallad ”skogarderob” med maximalt 2 par skor per år.

 • År 1: Promenadskor för vår och höst samt en sommarsandal.
 • År 2: Vintersko/stövel samt innesko
 • År 3: Ny kontakt med förskrivaren för individuell bedömning. 

Behandlingssko

Förskrivs till patienter med diabetes som har redan uppkomna sår eller där risken finns att sår kan uppkomma. Särskilda behandlingsskor kan också användas för behandling av barn med Pes equinovarus adduktus, så kallade antivarusskor. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast med adekvat vidareutbildning samt läkare.

Egenavgift  

Ingen avgift.

Viktig information

Rekvisition för ortopediska skor gäller för 2 par skor per år.

För patienter med stora behov, till exempel patienter med RA eller diabetes ska en plan göras upp patientens skogarderob. Läs mer ovan under Bekvämsko.

Efterbehandlingssko

Förskrivs för att undvika uppkomst av nya sår. Dessa skor har samma egenskaper som en behandlingssko, men ser mer ut som en vanlig sko.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast med adekvat vidareutbildning samt läkare.

Egenavgift  

Om bedömning görs att det är mycket stor risk för att nya sår ska uppkomma tas ingen avgift ut.

Viktig information

Rekvisition för ortopediska skor gäller för 2 par skor per år.

För patienter med stora behov, till exempel patienter med RA eller diabetes ska en plan göras upp patientens skogarderob. Läs mer ovan under Bekvämsko.

Ortoser för nedre extremiteter

ISO-kod 06 12

Ortoser för nedre extremiteter kan variera stort i syfte och utförande. Vanligtvis används ortoser för att stabilisera, styra eller assistera extremitetens ledrörelser samt avlasta och stödja känsliga strukturer. Syftet kan vara att underlätta gång, hindra felställningar, hindra utveckling av kontrakturer, avlasta sår eller smärtsamma områden.

De kan vara viloortoser eller gångortoser, anpassade för att användas i sko eller enbart som de är. I de fall sko behöver användas med en gångortos kan det finnas behov av att prova ut skor med extra volym. Ortosen kan vara halv- eller helfabrikat, individuellt tillverkade efter avgjutning eller måttagning.

På rekvisitionen ska anges diagnos och syftet med hjälpmedlet samt vilken del av extremiteten den ska omfatta.

I samverkansdokumentet mellan ortopedkliniken och primärvården anges att ortoser ska förskrivas vid vissa diagnoser.

Stabilitetsindelning 

Förutsättningarna för förskrivning av ortoser är kopplad till ortosens stabilitet. Stabilitetsindelningen är:

 • Mjuk ortos
 • Semiregid ortos
 • Regid ortos

Mjuk ortos

I denna grupp ingår olika typer av elastiska stöd för knä- och fotled som komprimerar runt leden och ökar proprioceptionen. 

Kriterier för förskrivning 

Femoropatellära besvär, lättare ledbesvär 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare

Egenavgift 

Avgift för barn: 300 kr

Avgift vuxna: Betalar hela beloppet

Semirigid ortos

Mjuk ortos med stabiliserande skenor, används för att kunna ge mekanisk stabilitet åt leder. 

Kriterier för förskrivning 

Lättare instabiliteter vid ledbandsskador, artros, ACL-skada, neurologiska skador, balanssvårigheter, deformationer, droppfot.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare. 

Egenavgift 

Ingen avgift.

Rigid ortos

Ofta i så kallad ramkonstruktion och kan vara individuellt måttbeställda eller tillverkade efter avgjutning. Dessa kan kontrollera större instabiliteter i flera plan. 

Kriterier för förskrivning 

Svår instabilitet vid ledbandsskador, grav artros, ACL-skada, neurologiska skador, balanssvårigheter, deformationer, droppfot. 

Förskrivare 

Läkare, rigida knä- och helbensortoser ska förskrivas av specialistläkare i sjukhusvården.

Egenavgift 

Ingen avgift.

Tåortos

Specialanpassade ortoser för korrigering av deformerade besvärande tår. Tillverkas individuellt eller levereras som helfabrikat.

Kriterier för förskrivning

Smärttillstånd vid till exempel tåledsartroser, hammartåfelställningar, hallux valgus.

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.

Egenavgift 

Ingen avgift.

Ortoser för övre extremiteter

ISO-kod 06 06

I denna grupp ingår ortoser för finger, hand, handled, armbåge, axel och skuldra. Ortoserna används oftast för att påverka rörelseomfånget i lederna för att styra leden i rätt riktning eller hindra oönskade rörelser. Leden kan låsas helt eller tillåtas viss rörelse i flexibla material eller styras med hjälp av mekaniska leder. 

Ortoserna kan tillverkas individuellt efter avgjutning eller måttagning samt vara av hel eller halvfabrikat. Graden av stabilisering som behövs samt patientens förutsättningar avgör vilken ortos som väljs. Dessa ortoser tillverkas ofta av arbetsterapeuter inom både primärvård och specialistvård. 

Ortoserna kan vara viloortoser att användas passivt till exempel under nattetid för att avlasta nerver, motverka felställningar och kontrakturer, till exempel vid spasticitet. Vanligtvis används enklare prefabricerade ortoser i de fall där besvären är lindrigare som t.ex. artros i handled och tumme. 

På rekvisitionen ska anges diagnos och syftet med hjälpmedlet ska beskrivas. Även graden av omfattning och stabilitet ska anges. 

I samverkansdokumentet mellan ortopedkliniken och primärvården anges att ortoser ska förskrivas vid vissa diagnoser.

Stabilitetsindelning 

Förskrivning av ortoser är kopplad till ortosens stabilitet:

 • Mjuk ortos
 • Semiregid ortos
 • Regid ortos

Mjuk ortos 

I denna grupp ingår olika typer av tum-, handleds- och fingerstöd. 

Kriterier för förskrivning 

Lättare smärtproblematik i fingrar, tumme och handled, t.ex. tumbasartros.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.

Egenavgift

Avgift för barn: 300 kr

Avgift vuxna: betalar hela beloppet

Semirigid ortos  

Tumortoser och handledsortoser som består av en kombination av fastare och textila material. Kan bestå av plastförstärkningar och/eller fjäderskenor. Finns både som hel- och halvfabrikat men kan även tillverkas individuellt. De används ofta till patienter som behöver mer stabilisering än vad de mjuka ortoserna kan ge. 

Kriterier för förskrivning 

Artros, spasticitet vid stroke eller andra neurologiska skador, malletfinger, triggerfinger.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.

Egenavgift

Ingen avgift.

Rigid ortos 

Dessa ortoser är oftast tillverkade till patienten efter personliga mått. Tillverkas oftast av hård plast, metall eller kolfiber kombinerat med invändiga polstringsmaterial. 

Kriterier för förskrivning 

Spasticitet vid stroke eller andra neurologiska skador. Kan användas vid inflammatoriska tillstånd med behov av tillfällig immobilisering som till exempel MB Quervain. Kan ingå i efterbehandlingen av reumatiska eller ortopediska sjukdomar eller skador där patienten behöver kraftigare korrigering av finger, handled eller armbågsleder eller mer stabilitet för att hindra felställningar. Kan även användas som viloskenor. 

Förskrivare

Arbetsterapeut med adekvat vidareutbildning, fysioterapeut/sjukgymnast med adekvat vidareutbildning, specialistläkare inom sjukhusvården.

Egenavgift

Ingen avgift.

Ortossko och pelotter

ISO-kod 06 63

Ortossko

För patienter som använder nedre extremitetsortoser i kombination med skor kan det finnas behov av att använda skor med extra mycket volym för att ortosen ska få plats. Skor kan då förskrivas som ortossko. Detta är ett vanligt behov bland barn som använder ortos.

Kriterier för förskrivning

För att ortos ska få plats i sko.

Förskrivare

Specialistläkare inom sjukhusvården.

Egenavgift

Ingen egenavgift.

Pelotter

För enklare framfotsbesvär kan pelotter monteras i skor. Enligt samverkansdokumentet mellan ortopedkliniken och primärvården kan en främre pelott förskrivas vid hallux valgus/hammartå, samt vid Mortons neurom.

Kriterier för förskrivning

Vid enklare framfotsbesvär.

Förskrivare

Leg fysioterapeut/sjukgymnast, leg. läkare.

Egenavgift 

Ingen avgift.

Proteser

ISO-kod 06 18 och 06 24

Förskrivare

Fysioterapeut/sjukgymnast vid gåskolan, Västmanlands sjukhus, Västerås.

Utprovning sker i samarbete med ortopedingenjör.

Spinala ortoser

ISO-kod 06 03

I gruppen spinala ortoser ingår korsetter, gördlar och halskragar i olika varianter och utförande.

De används vanligen för att stabilisera ryggraden eller korrigera felställningar på kotpelaren och bålen genom kompression och mekanisk stabilisering. Syftet med hjälpmedlet och patientens förutsättningar avgör dels vilken ryggnivå som ortoser behöver omfatta dels vilken stabilitet konstruktionen behöver ha. De olika ortoserna delas upp efter detta.

 • SIO – Sacro-Iliaca ortoser
 • LSO – Lumbo-Sacrala ortoser
 • TLSO – Thoraco-Lumbo-Sacrala ortoser. Scolioskorsetter
 • CO – Cervikala ortoser. Mjuka och hårda halskragar

På rekvisitionen ska anges diagnos och syftet med hjälpmedlet ska beskrivas. Om det kan avgöras ska också ryggnivå och stabilitetstyp anges.

Stabilitetsindelning 

Förutsättningarna för förskrivning av ortoser är kopplad till ortosens stabilitet. Stabilitetsindelningen är:

 • Mjuk ortos
 • Semiregid ortos
 • Regid ortos

Mjuk ortos

I denna grupp ingår korsetter och gördlar i textila material, elastiska gördlar och hållningsbandage samt mjuka halskragar.

Kriterier för förskrivning 

Minska trötthet i rygg eller som smärtlindring.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, läkare och ortopedingenjör.

Egenavgift 

Avgift för barn: 300 kr

Avgift vuxna: betalar hela beloppet

Semirigid ortos

Korsetter och gördlar som består av en kombination av fastare och textila material. Kan bestå av plastförstärkningar och/eller fjäderskenor. Finns både som hel- och halvfabrikat men kan även tillverkas individuellt efter avgjutning eller mått. 

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs vid smärttillstånd vid till exempel osteoporos, artros, spondylolistes och/eller muskelobalans som ger felställning av ryggraden.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.

Egenavgift 

Ingen avgift

Rigid ortos

Dessa korsetter och halskragar är oftast individuellt tillverkade till patienten efter mått eller avgjutning. Består oftast av hård plast, metall eller kolfiber kombinerat med invändiga polstringsmaterial. 

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas vid scoliosbehandling, för att hindra utveckling av felställningar hos patient med spasticitet eller hypotoni, som behandling vid kotfrakturer eller för att förhindra rörelse vid svåra smärttillstånd i rygg. 

Förskrivare 

Specialistläkare i sjukhusvården. 

Egenavgift 

Ingen avgift

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.