Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Praktiskt om förskrivna hjälpmedel

Hjälpmedelscentrum

Service och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel:

  • kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48
  • logga in på e-tjänsten på 1177.se
  • kontakta ansvarig förskrivare 

Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet att få enklare reparationer åtgärdade där. Kostnader för reparation och service av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Reparation av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands eller transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl. 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast akuta reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Återlämning

Förskrivaren ska informera låntagaren om att hjälpmedlet är ett lån och att det ska återlämnas om det inte används. Hjälpmedel kan återlämnas till den familjeläkarenhet där patienten är listad, till sjukhus, särskilda boenden eller Hjälpmedelscentrum.

Önskas hämtning av hjälpmedel som normalt inte hämtas hos patient, debiteras patienten enligt gällande prislista. Läs mer om avgifter eller kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.  

Alla hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. En rengöringsavgift enligt timkostnad debiteras patienten för de hjälpmedel som inte är rengjorda.

Enklare hjälpmedel (ansvar 3) som toalettstolsförhöjningar och strumppådragare återtas inte av Hjälpmedelscentrum. Dessa hjälpmedel återlämnas till den familjeläkarenhet där patienten är listad, sjukhus eller kommunalt boende.

Hörselenheten

Hörapparater repareras kostnadsfritt vid normal användning. Även fjärrkontroll repareras kostnadsfritt vid normal användning, om sådan ingår i hörapparaten. 

Vid händelse eller misskötsel där patienten exempelvis trampat sönder hörapparaten, tvättat den i tvättmaskinen, hunden tuggat sönder den, brukaren råkat duscha med den eller plockat sönder den står patienten själv för reparationskostnaden.

Vid reparation ska patienten i första hand vända sig till Hörselenhetens drop in-mottagningar i Västerås, Köping och Sala.

Vid frågor går det bra att ringa under telefontiden eller skicka ett ärende via e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden.

Synenheten

Vid behov av service eller reparation  av förskrivna hjälpmedel kontaktas Synenheten, telefon 021-17 44 99 eller Habiliteringsscentrums reception telefon 021-17 48 00.

Service och reparationer av hjälpmedel är kostnadsfria för patienter.

Ortopedtekniska hjälpmedel

Om ett ortopedtekniskt hjälpmedel kräver justering eller reparation kan patienten vända sig direkt till utlämningsstället. Hjälpmedel har en garantiperiod. Vid senare underhåll och reparationer i syfte att förlänga hjälpmedelets livslängd kan beslut tas av legitimerad ortopedingenjör. Behöver hjälpmedelt ersättas ska ny rekvisition skickas.

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kontaktas Ortopedtekniska avdelningen, telefon 021-17 35 03.

Reparationer av ortopedtekniska hjälpmedel är kostnadsfria för patienter.

Med få undantag är de ortopediska hjälpmedlen mer eller mindre individuellt tillverkade varför återlämning och återanvändning inte är aktuellt. Hjälpmedel som inte längre används kan med fördel lämnas till Ortopedtekniska avdelningen för återvinning.

Hjälpmedelshandboken