Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Självhjälpcenter

För att möta demografiska och ekonomiska utmaningar och samtidigt förstärka och tydliggöra Region Västmanlands hälsofrämjade och sjukdomsförebyggande arbete kommer självhjälpsgrupperna att avvecklas och resurser omfördelas.

På centrala samrådsgruppen, CSG, den 21 januari beslutades enligt förslag om verksamhetsförändring. Förslaget grundar sig i de demografiska och ekonomiska utmaningar som Regionen har samt i utvecklingen av Nära vård.

Förändringen innebär att förstärka hälsovägledarkompetensen genom att styra om resurser från självhjälpcenter till hälsocenter. En följd av detta är att arbetet med självhjälpsgrupper avvecklas.

Genom detta tar vi ansvar för att bidra till en ekonomi i balans samt till en förstärkning och ett tydliggörande av Region Västmanlands hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete utifrån nationella riktlinjer om ohälsosamma levnadsvanor.

För ev. frågor kontakta enhetschef Marcus Strömgren på telefon 021-173819 eller e-post marcus.stromgren@regionvastmanland.se