Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Provtagning av personal inom vård och omsorg

Från och med den 7 september kommer personal i kommunal omsorgsverksamhet inte kunna provta sig för SARS-CoV-2 (coronaviruset) vid Regionhälsan i Västerås.

Personal som arbetar inom kommunal omsorgsverksamhet och har symtom hänvisas  till egenprovtagning via 1177.se.

Provtagning av kommunal personal inom äldreomsorgen (SÄBO, hemtjänst) och
LSS som del i smittspårning kring känt sjukdomsfall av covid-19 kommer liksom
tidigare att ske på vårdcentral.

Förändringen sker då Region Västmanland ser över sina rutiner vad gäller provtagning och smittspårning för såväl länsinvånare som regionens medarbetare och övriga.

För personal med symtom anställd i regionen

Du som är anställd inom Region Västmanland och som arbetar inom vården, inom vårdnära stödverksamheter eller på något annat sätt rör dig i vårdmiljöer i det dagliga arbetet och som har symtom på covid-19 bokar provtagning genom att logga in på 1177.se. Välj Infektionsmottagningen och sedan ”Boka Provtagning covid-19”. Om du som anställd av någon anledning inte kan logga in på 1177.se, bokar du tid genom att ringa 021-17 33 36.