Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läsbehörighet i Cosmic

På grund av situationen med covid-19 finns behov av att snabbt kunna ta del av patienters journalinformation samt underlätta kommunikationen mellan olika vårdgivare. Därför har länets samtliga kommuner samt privata utförare inom Västerås stad läsbehörighet i Cosmic.

All HSL-personal på nuvarande enheter som har LINK har även har läsbehörighet i Cosmic sedan den 14 april 2020.

Läsbehörighet med nyttjande av meddelandefunktion i Cosmic innebär möjlighet att ta del av:

  • dokumentation i Cosmic patientjournal samt vårdplaner
  • information i Läkemedelslistan
  • information gällande beställda prover och inkomna svar
  • information i patientens Uppmärksamhetsignal
  • gruppbrevlåda i Cosmics meddelandefunktion för kommunikation mellan kommun, primärvård och specialistsjukvårdens öppenvård. Överrapportering mellan slutenvård och kommunal verksamhet ska ske via LINK-processen som tidigare.

Samtliga gruppbrevlådor till enheterna återfinns i Messengers globala adresslista med ordet Gruppbrevlåda och därefter kommunens namn.

Mer information kan du få från den som är ansvarig i respektive kommun/privata utförare.