Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hantering av hjälpmedel

Information om leverans, hämtning, service, reparation eller utprovning av hjälpmedel under covid-19

Du som:

  • förskriver eller beställer hjälpmedel med hemleverans
  • beställer hämtning
  • beställer service eller reparation

måste alltid ange ett telefonnummer där vi kan nå en kontaktperson eller patienten själv.

Förskrivare som bokar en utprovning måste alltid ange sina kontaktuppgifter för att kunna nås.

Vi behöver dagen före planerad tjänst enligt ovanstående ta reda på om patienten, närstående eller annan person som medverkar har sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva.

Om det finns smitta

Om det finns smitta behöver vi ta ställning till om tjänsten bör skjutas upp eller kan möjliggöras, exempelvis genom att:

  • hemtjänst eller annan finns på plats angiven tid och kan ta emot leverans utanför
  • hjälpmedlet repareras åtskilt från patienten
  • förskriva enklare hjälpmedel som inte kräver utprovning så länge eller utföra utprovning på distans

Våra tjänster kan endast utföras under förutsättning att vi fått kontakt innan.

Hjälpmedelscentrums personal arbetar alltid enligt basala hygienrutiner för att minska risk för smittspridning. Om det finns känd smitta kommer personalen att använda rekommenderad skyddsutrustning.

Nya rutiner med visir

För att stärka skyddet av de äldre och mest utsatta har vi förstärkt våra rutiner. Vid alla personkontakter på kortare avstånd än två meter kommer HMC:s medarbetare att använda visir. Informera gärna din patient om detta.