Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prioritering på Barnmorskemottagningar i Region Västmanland

Den tillfälliga riktlinjen beskriver prioriteringar i verksamheten.

Det finns inget beslut om att generellt avstå från att utföra ordinarie planerad verksamhet. För att minska smittspridningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör om möjligt fysiska besök ersättas med distanskontakt, d.v.s. telefon, digitalt vårdmöte, Skype.
​ 

Den tillfälliga riktlinje beskriver prioriteringar i verksamheten vid: 

• Ordinarie bemanning på BMM
• Bemanningsbrist på BMM
Allmänna rekommendationer för tillfällig omställning av verksamheten på BMM. Instruktionen för Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, måste aktiveras och gemensam planering genomföras mellan aktuella vårdcentraler/BMM.
 
• Distanstolk via telefon används vid samtliga tolkbesök.
• Partner och ev. syskon ska inte delta vid besök på barnmorskemottagning i syfte att förhindra smittspridning.
• Planeringsronder sker via telefon fr o m vecka 13 enligt ordinarie schema.
• Vid behov av tidigt läkarbesök alternativt andra besök senare i graviditeten måste hänsyn tas till ev. restriktioner på Specialistmödravården.
• Rådgör med mödrahälsovårdsöverläkare vi behov av akut ställningstagande för vidare handläggning avseende gravid kvinna med komplikation.
• Psykologkonsultation och besök hos mödra- och barnhälsovårdspsykolog fortsätter men kan ersättas med Skype/telefon vid behov. Vid behov av psykolog kan kontakt tas som i vanliga fall via telefon eller som hänvisning i Cosmic i psykologernas gemensamma funktionsbrevlåda.
• Föräldragrupper ställs in så länge smittspridning i samhället.
 
Detta gäller från och med 2020-04-03 med anledning av covid-19-pandemin. Observera att riktlinjer och direktiv kan komma att ändras.