Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dokument och affischer

Här hittar du länkar till dokument och affischer. Använd kontaktuppgifterna på sidan om du har särskilda behov i din affischering.

Ansvar i olika nivåer 

  • Covid-19-relaterad skyltning till de stora patientflödena (sjukhusentréer, huvudentréer till offentligt drivna vårdcentraler, skyltning till förstärkt jourverksamhet) tas fram centralt. Skyltningen är så långt som möjligt standardiserad.
  • Lokal affischering kopplat till covid-19 sker utifrån verksamhetens eget ansvar och behov. Det finns ett antal affischer framtagna centralt (se lista nedan) men det är inget krav på att använda dem. Varje verksamhet är ansvarig för att lokal affischering är uppdaterad med gällande versioner. Det går också bra att skapa egna affischer i exempelvis mallverktyget i Kommunikationsplatsen
  • Regionfastigheter är ansvarig för permanent skyltning 

Affischer på flera språk

Besöksförbud

Har du förkylningssymtom - gå inte in på mottagningen

Beställning för verksamheter med särskilda behov

För covid-19-relaterad skyltning som behöver förmedla undantag (exempelvis lokala besöksförbud) m.m. kontakta covidskyltar@regionvastmanland.se för att lägga en beställning och ange vilken information som behöver finnas på skylten.

Informationsmaterial till patienter

Instruktion som förtydligar hur regionens verksamheter ska förhålla sig vid översättning av material och dokument till andra språk.

Om din verksamhet har patientinformation som behöver översättas till flera språk, kontakta Västmanlands tolkservice.

Till patient provtagen för covid-19

Till patient med bekräftad covid-19

Till patient med möjlig sjukdom covid-19

Material från Folkhälsomyndigheten