Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Frågor och svar

Här finns frågor och svar som stöd i arbetet för dig som vaccinerar mot covid-19.

Tidsbokning

Bokning av tid för digital invånare - tidsbokning via 1177.se med e-legitimation

 • Det är inte möjligt att boka en "seriebokning" för både dos 1 och 2 utan man kan endast boka tid för dos 1. Tid för dos 2 ges av personal vid vaccinationsstället efter att vaccinering genomförts. Alternativt får invånare information om att en bokning kommer att göras av personal i närtid och de kan se det via 1177.se. Invånare kan själva omboka på 1177.se ifall behov finns.

Bokning av tid för ej digital invånare - tidsbokning via telefon

Icke-digitala invånare ringer Region Västmanlands tidsbokning för vaccination på nummer 021-481 87 00. Tidsbokningen har öppet vardagar 9-17.

En del invånare har bokat dubbla tider, går det att blockera att samma person inte får olika tider samma dag?
Nej, det går inte att begränsa antalet bokningar per person.

Patienten får datum och tid för dos 2 på vaccinationsmottagningen i samband med dos 1. Om patienten vill boka om sig på 1177.se kan hen boka annan vaccinationsmottagning?

Nej, patienten kan endast boka om sin tid till den vaccinationsmottagning där dosen är bokad.

När invånaren bokar sig för dos 2, hur många dagar framåt kan hen boka om sin tid?

Idag är regeln att man kan boka om sig 3 dagar framåt.

Hur bokar vård- och omsorgspersonal vaccinationstid?

Personal bokar tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa tidbokningen för vaccination på 021-481 87 00. Tidsbokningen har öppet vardagar 9-17.

Om vaccineringen

Vilka är prioriterade grupper för vaccinering?

Du kan läsa mer om prioriterade grupper här på vårdgivarwebben.

Hälsodeklaration?

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell hälsodeklaration som vi ska använda. Den finns även under informationsmaterial.

 • Invånare måste fylla i en hälsodeklaration både inför dos 1 och dos 2.
 • Hälsodeklarationen är ett arbetsmaterial och behöver inte scannas in i Cosmic.
 • Hälsodeklarationen fylls i antingen i förväg eller i direkt anslutning till själva vaccineringstillfället.
 • Hälsodeklarationen finns på 1177.se i en utskrivbar version för invånarna samt på vårdgivarwebben. Det ska även finnas utskrivna hälsodeklarationer på respektive vaccinationsmottagning.

Journalföring?

 • Dokumentering (journalföring) av vaccineringen ska ske i Cosmic.
 • Samtliga kommuner inklusive de privata utförare som de anlitar, kommer att ges behörighet till Cosmic och Läkemedelsmodulen. Det kommer endast vara möjligt för dessa användare att nyttja specifikt framtagna Cosmic-mallar för covid-19-vaccinering (tillgång ges inte till andra delar av läkemedelsmodulen).

Vaccinationsdata till Nationella Vaccinationsregistret (NVR)?

Automatöverföring av data sker via Cosmic.

Om vaccinet

Vaccinets hållbarhet?

Pfizer: vaccinet klarar sig i kylskåp 5 dygn efter att det är uttaget från kryo-frys. Blandat vaccin håller 6 timmar i rumstemperatur. Max 2 timmar uppdraget i spruta. Se beredningsinstruktion. 

Får man blanda ”slattar” från olika ampuller?

Nej.

Hur ska vårdpersonalen göra med destruering av stickande och skärande?

De ska använda gula behållaren ”stickande och skärande”, se instruktion på vårdgivarwebben. 

Vet man om något visst vaccin passar bättre till äldre multisjuka?

Nej.

Kan man vaccinera dos 2 med annat vaccin än dos 1?

Nej.

Vad händer om tiden mellan vaccinationsdoserna blir längre än rekommenderat?

Pfizer uppger minst 3 veckor eller så snart som möjligt därefter. Man behöver inte börja om ifall tiden (3 veckor) missas.

Vaccination av gravida?

Folkhälsomyndigheten avråder gravida att vaccinera sig - vi följer de råden. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kan man vaccinera sig när man ammar?

Ja.

Ska invånare vänta kvar efter de fått sitt covid-19-vaccin?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna kvar i 15 minuter.

Kan invånare välja var de vill vaccinera sig? 

Ja inför dos 1. Dos 2 tas på samma vaccinationsmottagning. Vi ska försöka styra invånarna till närmaste vaccinationsmottagning med hjälp av tydlig information.

Patienter inom hemtjänsten som endast har larm - vem åker hem till dem och deras sammanboende?

De får ta sig till en vaccinationsmottagning för vaccination.

Hur göra gällande patienter som varken har hemtjänst eller hemsjukvård men bor i eget boende (fas 2) men inte kan ta sig till en vaccinationsmottagning (exv vårdas i hemmet av anhöriga)?

Två alternativ:

 1. Ett uppdrag skrivs till hemsjukvården där det tydligt framgår varför vederbörande har behov av att erhålla vaccinationen i hemmet.
 2. De vårdcentraler som har möjlighet kan åka hem till patienten och vaccinera. 

Informationsmaterial till invånaren angående det vaccin som hen har fått?

Det kommer att finnas ett nationellt framtaget material angående de olika vaccinsorterna som vi kommer att ge invånaren vid dos 1. 

Kommer Region Västmanland ge intyg efter covid-19-vaccination?

 • Inte i dagsläget. 
 • Stödprojekt IT bevakar om det nationellt tas fram en lösning för intyg, kanske med hjälp av 1177:s e-tjänst "intygstjänsten". Då skulle invånare själva kunna skriva ut ett intyg. Oklart i nuläget om hur detta kommer att bli. Vi gissar att det kommer att komma något nationellt, eller internationellt, kring intyg längre fram.

Kommunikation gällande vacccinering till invånarna i regionen?

 • Kommunikationen kring vaccination styrs av Folkhälsomyndighetens kommunikationsplan och en nationell framtagen kommunikationsplan gemensam för alla regioner.
 • Det pågår ett nationellt arbete med att ta fram en gemensam informationsinsats för att få fler att välja att vaccinera sig. 
 • Kommunikationen om hur vaccinationen går till utgår från 1177.se. Vissa berörda målgrupper får direkt riktad information. 

Cosmic

Schemaläggning i Cosmic (tider till webbtidbok)?

Det är respektive vaccinationsmottagning som ansvarar för att schemalägga tider som sedan publiceras på 1177.se.

Behörighet i Cosmic?

Du beställer behörighet i Cosmic enligt framtagen rutin.

Vad gör jag om roboten i Cosmic stannar?

Det är mycket viktigt att kontakta IT-supporten/Cosmic-supporten om det blir stopp i roboten för att berätta om vad som har hänt och förmedla ev felmeddelanden som har dykt upp. Detta för att kunna felsöka och stötta användaren på ett bra sätt.

Vad händer om problem med roboten genererar dubbeldokumentering på en och samma invånare/patient?

Om det uppstår en sådan situation kan användaren makulera dubbletten. Vid behov kontakta Cosmic-support. 

När man registrerar vaccinationen via roboten så hamnar kontakten/patienten som anlänt i besökslistan när man är klar. Sekreterarna undrar om vi behöver kassa dem eller hur vi ska göra? Det är riskabelt att låta alla patienter ligga kvar som anlända och ett oerhört jobb att kassa alla?

Nej vi ska inte kassaregistrera. Om man inte gjort kontakten anlänt i besökslistan innan man startar roboten så skapar den en ny kontakt som blir anländ i besökslistan. Det är därför viktigt att man anländer kontakten i besökslistan innan man startar roboten. Patienten får annars dubbla vaccinationskontakter. Se instruktioner i ledningssystemet 55370 eller 55368. Det är inget krav att sätta till utförd i besökslistan men det är ett bra sätt att se att man är klar med patienten.

Vem får vaccinera?

Kan distriktssköterskor ordinera vaccinet?

En distriktssköterska får både ordinera och ge vaccin, de behöver inte ordination från läkare.

Behöver läkare vara tillgänglig vid vaccinationstillfället?

Medicinska rådet rekommenderar att läkare finns tillgänglig, men det är inget krav.

Vaccinationsmottagning

Hur ska Ssk/Dsk legitimera sig när vid mottagning av vaccin?

Transportörerna kommer att ha namn på kontaktpersonen och du legitimerar dig med ditt SITHS-kort.

Vad gör vi om invånaren inte dyker upp på sin bokade tid?

Inga straffavgifter tas ut. 

Hur agerar vi om/när det dyker upp en invånare som inte tillhör en riskgrupp?

Ur ett säkerhetsperspektiv är det inte aktuellt för personalen på vaccinationsmottagningarna att ta någon diskussion kring detta utan de vaccinerar de som anländer. 

Kommer det finnas hjärtstartare vid varje vaccinationsmottagning?

Ja eller så finns det en i nära anslutning till vaccinationsmottagningen.

Ordningsvakt på vaccinationsmottagningarna?

Beslut är taget att det ska vara en ordningsvakt stationerad på varje vaccinationsmottagning. Kostnaden för detta tas centralt av huvudprojektet.

 

Skyddsutrustning

Hur beställer vaccinationsmottagningarna skyddsmaterial?

All typ av förbrukningsmateriel, inklusive t.ex. skyddsmateriel såsom munskydd, masker, handskar, förkläden etc. skall beställas till vaccinationsmottagningarna av vårdcentralerna enligt vanliga rutiner. Vårdcentraler har redan abonnemangstjänst och är kunder hos logistiken. Logistiken har ordnat särskild beställningslösning för de privata vårdcentralerna. Beställningslistan finns tillgänglig på vårdgivarwebben. Kostnaden står respektive vaccinationsmottagning för. 

Arbetskläder?

Vaccinationsmottagningarna ansvarar själva för arbetskläder. Se instruktion Information för hantering av städ avfallshantering tvätt och skyddsmateriel på externa vaccinationsnoder.pdf

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.