Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Beslut från medicinska rådet

Verksamhetsrutiner

Ska inneliggande patienter vaccineras?

Ja, det är inriktningen. Rutiner ska tas fram för att säkra att dos 2 kan ges, och att vaccinering kan ske utan förlust av doser på sjukhusen.

Ska patienten bära munskydd vid vaccination?

Nej. Inget munskyddskrav för den som blir vaccinerad för närvarande.

Vilken skyddsutrustning ska användas av vaccinatör?

Munskydd (minst kirurgiskt munskydd) + visir. Annars rutiner som vid influensavaccination.

Kan patienten välja vilket vaccin den får? Hur hantera personer som vill ha ett visst vaccin?

Nej. Som invånare kan man inte välja vaccin, utan får ta det som erbjuds. Det kommer inte alltid vara möjligt att ge besked innan vaccinationstillfället om vilket vaccin som kommer användas, då det kan förändras med kort varsel pga logistik och tillgång.

 

Prioritering

Bör vi prioritera viss sjukvårdspersonal framför annan inledningsvis?

Vid behov av intern prioritering bör vi i första hand prioritera de i direkt patientarbete.

Prioriteras vaccination av personal inom vård och omsorg av äldre annorlunda än övrig hälso- och sjukvårdspersonal?

Ja. De som arbetar med patienter i prioritetsgrupp 1 (äldreboende/äldreomsorg, hemsjukvård, hemtjänst) prioriteras före övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vi följer Fohm:s prioritering.

Ska alla med hemtjänst prioriteras lika, oavsett ålder och insatser?

Ja. Vi kommer inte kunna dela upp den här gruppen på ett effektivt sätt. De anses därför alla tillhöra prioritetsgrupp 1.

Ska vaccinatörer vaccineras före andra?

Nej. Vaccinatörerna kommer ingå i gruppen hälso- och sjukvårdspersonal och kommer därmed tidigt ändå. Restdoser kan med fördel användas till vaccination av vaccinatörer innan.

Ska allt vaccin som kommer RV tillhanda användas direkt, eller bör en del sparas till dos 2?

Att lita på leveranslöftena och ha inriktningen att använda allt vaccin som kommer till dos 1.

 

Medicinska rutiner

Krävs tillgång till hjärtstartare på vaccinationsmottagning?

Ja.

Krävs tillgång till syrgas på vaccinationsmottagning?

Nej.

Är det krav på att läkare närvarar vid vaccination på särskilda boenden (säbo)?

Rekommendationen är att läkare är på plats när de första doserna ges, för att kunna vara tillgänglig för frågor. Inget krav på läkarnärvaro. Sjuksköterska som vaccinerar ska kunna hantera en anafylaktisk reaktion.

Kan man ha samma tidsintervall mellan doserna för alla vacciner?

Tillverkarens rekommenderade dosintervall skall följas (Pfizer-BioNTech 3 v, Astra Zeneca och Moderna 4 v). Man behöver ej börja om vaccinationen om andra dosen missas, utan tar den så snart som möjligt.

Hur ska vaccin ges till patienter med blodförtunnande behandling så som Waran eller NOAK? Särskild åtgärd efter vaccination?

Covidvaccinerna ska ges intramuskulärt på alla patienter, även de som står på blodförtunnande behandling. Vi rekommenderar att man komprimerar insticksstället under 2 minuter efter injektion. Detta kan många gånger göras av patienten.
Utifrån vår erfarenhet av influensavaccinationer till patienter med blodförtunnande behanling, och givet de små volymerna, bedömer vi inte att andra rutiner är nödvändiga.

Hur länge ska patienten vänta efter en genomförd vaccination?

Rekommendationen är att patienten är under observation 15 minuter efter vaccination. Hur det konkret går till, beror på de lokala förutsättningarna på vaccinationsmottagningarna.

Vilken skyddsutrustning ska användas av vaccinatör?

Munskydd (minst kirurgiskt munskydd) + visir. Annars rutiner som vid influensavaccination.

Särskilda vaccinationsfrågor

Ska personer som genomgått covid vaccineras?

Ja. Den som genomgått covid, kan vaccineras när man tillfrisknat. Det ger sannolikt ett förstärkt skydd mot sjukdom.

Absoluta/relativa kontraindikationer till vaccination?

Gravida ska inte vaccineras (om inte läkare uttryckligen ordinerar det).
Om personen vaccinerats nyligen, ska minst 14 dagar ha förflutit innan vaccination mot covid-19 kan vara aktuell.

Ska personer med nedsatt immunförsvar, pga sjukdom eller medicinering, vaccineras?

Immunosupprimerade behandlas lika som icke-immunosupprimerade. Immunsvaret kan dock bli lägre om personen är immunosupprimerad, och direkt efter ex en stamcellstransplantation utebli helt. I sistnämnda fallet därför rimligt att avstå.

Etik

Vaccination av beslutsoförmögna patienter?

Vanligen i dessa situationer gör vi vad som anses gagna patienten. Närstående bör involveras om den beslutsoförmögnes åsikt ej är känd.

Ska palliativa patienter vaccineras?

Vi erbjuder alla vaccin enligt prioritetsgrupperna. För den enskilde patienten kan enstaka veckor till i livet ha betydelse. Patienten har möjlighet att tacka nej till erbjudandet om vaccin om hen gör en annan värdering.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.