Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vaccination

Här finns information, stöd och rutiner till vaccinatörer och personal som erbjuds vaccination mot covid-19. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Vacciner mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till flera grupper. 

Den här sidan uppdateras löpande med information som riktar sig till personal inom vård och omsorg som ska vaccinera och vaccineras. Bland annat med rutiner och instruktioner som ett stöd i arbetet, frågor och svar och informationsmaterial.

För dig som inte arbetar inom vård och omsorg finns information om vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Prioriteringsordning för vaccination

Fas 1

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras

  • personer boende på särskilda boenden för äldre
  • personer boende på LSS-boende
  • personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • personer som har hemsjukvård
  • personal som arbetar nära dessa personer 
  • vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas starta i februari 2021, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
  • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bor i eget boende. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

I den tredje fasen, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen erbjuds vaccination till övriga vuxna som är 18 år och äldre och inte tillhör någon riskgrupp.

Prioriteringsstöd för vaccinatörer

Här kan du som vaccinatör se vem som är prioriterad för vaccination, vem som ska vaccinera, var vaccineringen ska ske och hur patienten ska boka sin vaccinering.

Prio 1

Personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Start: 27 december

Vaccinatör: Kommun

Bokar tid: Nej

Typ av bokning: Ej aktuell

 

Personer som bor på boende enligt LSS.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Kommun

Bokar tid: Nej

Typ av bokning: Ej aktuell

 

Personer inskrivna i hemsjukvård - EJ MOBIL.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Kommun

Bokar tid: Nej

Typ av bokning: Ej aktuell

 

Personer inskrivna i hemsjukvård - MOBIL.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Kommun

Bokar tid: Nej

Typ av bokning: Ej aktuell

 

Personer med hemtjänst - EJ MOBIL.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Kommun/nod

Bokar tid: Nej/ja

Typ av bokning: Ej aktuell/Webb/021-481 87 00

 

Personer med hemtjänst - MOBIL.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Nod

Bokar tid: Ja

Typ av bokning: Webb/021-481 87 00

 

Personal inom äldreomsorg som arbetar nära personer enligt ovan (kommunpersonal).

Start: 11 januari

Vaccinatör: Nod/på arbetsplats

Bokar tid: Ja/nej

Typ av bokning: Nod: Webb/021-481 87 00, ej aktuell på arbetsplats

 

Studenter (18 år och äldre) inom äldreomsorg som arbetar nära personer enligt ovan (kommunpersonal).

Start: 11 januari

Vaccinatör: Nod/på arbetsplats

Bokar tid: Ja/nej

Typ av bokning: Nod: Webb/021-481 87 00, ej aktuell på arbetsplats

 

Nära hushållskontakter, dvs vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst - EJ MOBIL. 

Start: 11 januari

Vaccinatör: Kommun/nod

Bokar tid: Nej/ja

Typ av bokning: Ej aktuell/Webb/021-481 87 00

 

Nära hushållskontakter, dvs vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst - MOBIL.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Nod/kommun

Bokar tid: Ja

Typ av bokning: Webb/021-481 87 00

 

IVA och Covidavdelning 1.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Slutenvård

Bokar tid: Nej

Typ av bokning: Ej aktuell

 

AH-team.

Start: januari?

Vaccinatör: Slutenvård/nod

Bokar tid: Nej/ja

Typ av bokning: Ej aktuell/Webb

 

Tandvårdspersonal som arbetar med personer i hemmet.

Start: 11 januari

Vaccinatör: Nod

Bokar tid: Ja

Typ av bokning: Webb/021-481 87 00

Informationsmaterial och översättningar

Information till invånare

1177.se primära informationskanalen till invånare 

Den huvudsakliga informationskanalen till invånare är 1177.se. Där finns nationellt material så väl som regionala tillägg och länkar vidare till alla andra relevanta faktamängder från övriga myndigheter så som Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Informationen på 1177.se är mindre detaljerad än här på webben för vårdgivare och samarbetspartners då invånaren inte behöver ha lika mycket info som den som arbetar med vaccination.

De nationella texterna på 1177.se kommer att under januari och februari översättas till 15 språk och också i en version med bildstöd till stöd för personer med funktionsnedsättning. 

Folkhälsomyndighetens faktablad "Till dig som vaccinerar dig mot covid-19"

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett faktablad med övergripande information om vaccin och vaccinering. Det är fritt att dela ut och distribuera till alla som ska vaccinera sig. Faktabladet finns översatt till 15 språk. 

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 - information från Folkhälsomyndigheten

Region Västmanlands informationsblad till brukare inom hemtjänst, hemsjukvård och boende på LSS 

Ett informationsblad till målgrupper i Fas 1 boende nedan har distribuerats via MAS:ar och personal i kommunen och delats ut till brukare. Informationsbladet skrevs 8 januari och uppdaterades senast 12 januari.Läs informationsbladet här: Vaccinationsstart för dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på LSS-boende 2021-01-12.pdf

Brev till alla 70+ inför Fas 2 

Region Västmanland kommer att skicka ett brev hem i brevlådan till alla boende i Västmanland och som är 70 år eller äldre år 2021. Brevet kommer att skickas ut så nära Fas 2 som möjligt och är ännu inte skrivet.

Nationell informationsinsats 

Sveriges regioner har beslutat att ta fram ett gemensamt informationsmaterial till alla som ska vaccineras bestående av foto, filmer, annonser, affischer med mera. Materialet tas fram nationellt och distribueras till regionerna under mitten av januari. Varje region är sedan ansvarig för regional anpassning och marknadsföring.

Information till medarbetare och vaccinatörer

Vårdigvarwebben är primära källan till professionen

Den huvudsakliga informationskällan för medarbetare inom vård- och omsorg och vaccinatörer är den webbplats du är på nu, webben för vårdgivare och samarbetspartners eller "vårdgivarwebben" i kortform. Informationen här är mer utförlig än den på 1177.se då du som arbetar med vaccination behöver mer information än invånaren som ska vaccineras. 

Brev till medarbetare i kommunen inför vaccinationsstart Fas 1 

Brevet riktar sig till medarbetare i kommuner som arbetar nära personer som ska vaccineras i Fas 1. Brevet distribuerades via MASar och har inte postats.  

Vaccinationsstart för personal Fas 1 2021-01-08.pdf

Andra myndigheterns information om vaccinationen

Skyltmaterial till vaccinationsmottagningar

Kom ensam in till vaccination_A3_Ljus.pdf

Rutiner och instruktioner

Rutin för vaccination

Rutin för vaccination mot covid-19 i Region Västmanland

Beredning av vaccin

Berednings-och handhavandeinstruktion för Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Behörighet för ordination av vaccin

Behörighet sjuksköterska ordinera vaccin mot covid-19 - 200104 utkast.pdf

Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19

Hälsodeklaration 

Hälsodeklaration - från Folkhälsomyndigheten

Ersättning för vaccination

Förtydligande ang ersättning för vaccination mot covid19 201229.pdf

För vaccinationsnoder

Kallelsemallar för dos 2

Bokning av dos 2 på vaccinationsnod.pdf

Sökordsmall.pdf

Beställningslista skyddsmaterial Vaccination Covid.xlsx

Information för hantering av städ, avfallshantering, tvätt och skyddsmateriel på externa vaccinationsnoder.pdf

Följebrev pins.pdf

Vaccinationsplan och flöden

Vaccinationsplan covid-19 Region Västmanland 201215.pdf

Vaccinflöden_v.2.3.pdf

Vaccinbiverkan i äldrevård

Hantering av misstänkt covid vaccinbiverkan i äldrevård.pdf

Stöd till dig som vaccinerar

Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19 - stöd från Folkhälsomhyndigheten

Film

Anders Krifors, specialistläkare infektionskliniken, förklarar vaccinet

Cosmic - journalhantering, robot och registrering

Information kring roboten

Instruktion gällande behörigheter som måste beställas

Manual - Registrering av covid-19-vaccination i Cosmic

Lathund - Registrering av covid-19-vaccination i Cosmic

Reservrutin - Registrering av covid-19-vaccination i Cosmic

Journalhantering vid driftstörningar i Cosmic

Kontaktuppgifter

Vi har samlat all information för er vaccinatörer på den här sidan. Om du inte hittar det du söker här på sidan kan du kontakta oss inom Projekt vaccination covid-19.

I dokumentet Kontaktuppgifter till projektet vaccination covid-19.pdf ser du vem du ska kontakta utifrån din frågeställning.