Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Självhjälpsprogram Hantera oro vid covid-19

För invånare som upplever oro i samband med covid-19 finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram, Hantera oro vid covid-19. Det vänder sig till den som vill lära sig hantera oron på egen hand.

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro har Region Stockholm tagit fram det kostnadsfria självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19.

Programmet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och finns nu tillgängligt även i Region Västmanland. Det är åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år i Västmanlands län via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger deltagaren verktyg att förstå och hantera sin oro.

Innehåll i program Hantera oro vid covid-19

Programmet består av fem moduler som innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Varje modul tar ungefär tre dagar att arbeta med. Programmet innehåller även automatiska för- och eftermätningar där invånaren kan följa sitt mående och effekten av programmet visuellt.

  • I modul 1 får deltagaren lära sig mer om oro och att skilja på hjälpsam och ohjälpsam oro.
  • Modul 2 fokuserar på problemlösning som ett sätt att minska oro.
  • Modul 3 handlar om hur man kan minska ohjälpsamma beteenden, som överdriven mediekonsumtion och överdrivet vårdsökande.
  • I modul 4 får deltagaren lära sig tekniker för att släppa orostankar.
  • Modul 5 tar upp vikten av sunda rutiner och sammanfattar behandlingen så att deltagaren kan arbeta vidare på egen hand.

Det finns också en sjätte modul som består av ett utvärderingsformulär med frågor om hur behandlingen upplevdes och vad som kan göras bättre.

Självhjälpsprogrammet finns på 1177.se

Självhjälpsprogrammet nås via inloggning i e‑tjänsterna på 1177.se i tjänsten Stöd och behandling.

Invånaren kommer till programmet genom att:

  1. Gå till denna sida
  2. Logga in
  3. Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram klickar du på knappen Region Västmanland
  4. Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19, Region Västmanland
  5. Klicka på Viksäng-Irsta vårdcentral, så kan du läsa mer och välja att starta programmet

När programmet är startat kommer det att ligga under ”Dina pågående stöd- och behandlingsprogram”.

Administrativt ansvariga i regionen

Viksäng-Irsta vårdcentral är administrativt ansvarig för programmet vilket betyder att de ansvarar för gallring av innehåll enligt de fastlagda processer som gäller för tjänsten Stöd och behandling. Programmet är öppet för alla invånare i Västmanlands län som är 18 år och äldre.

Om en deltagare behöver mer stöd eller vård

Vårdpersonal kan rekommendera patienter som bedöms kunna hantera oron på egen hand att göra programmet. Om en deltagare mår mycket dåligt, har ångest, eller efter att ha gjort programmet fortfarande känner att hen behöver hjälp och stöd, så uppmanas deltagaren vända sig till sin vårdcentral, 1177 Vårdguiden på telefon eller till psykiatrin. Denna information finns med i programmet.

Utveckling och forskning

Programmet är i sin grundform utvecklat, kliniskt prövat och vetenskapligt utvärderat av psykologer vid Karolinska Institutet. Programmet är utvärderat i ett test med 300 verkliga användare. Utvärderingen visade tydligt minskad oro och hög nöjdhet bland deltagarna utan några negativa följdverkningar.

Mätningar och utvärdering

Programmet innehåller en frivillig utvärdering. Programmet planeras även utvärderas vetenskapligt i sin nuvarande form för de invånare som samtycker, av samma forskare som gjorde studien på ursprungsprogrammet.

Kontakta oss

Har du som vårdpersonal frågor, mejla till förvaltningen för e-tjänster, Förvaltningen för digitaliseringsstöd: e-tjanster1177@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.