Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Rutiner och information

Instruktioner och rutiner

Covid-19 regionövergripande rutiner

Rutin smittspårning av kommunens vård-och omsorgspersonal

Smittspårning vid covid-19 inom vård och omsorg i Västmanland

Övriga instruktioner och rutiner hittar du i ledningssystemet

Munskydd i alla vårdbyggnader

Rekommendation om munskydd

Rekommendation om munskydd gäller alla som vistas i regionens vårdbyggnader inklusive Folktandvården. Det vill säga medarbetare, patienter och övriga personer som vistas i lokalerna i sitt yrke. Undantagna är barn yngre än 16 år och inlagda patienter på avdelning. Personer som har svårighet att ha munskydd ombeds att alltid hålla minst två meter till andra personer.
 
Rekommendationerna gäller bara vårdbyggnader och vårdlokaler och inte övriga byggnader som exempelvis Regionhuset.

Engångsmunskydd delas ut i entréer och på mottagningar

Entrévärdar finns i många entréer på vårdcentraler och sjukhus för att erbjuda handsprit och munskydd och se till att munskydden sätts på korrekt. Patienter och medföljande som inte har på sig munskydd när de kommer till mottagningen ska erbjudas det på plats.

Informationsmaterial patient

Patient som vårdats med anledning av covid

Patient provtagen för covid-19

Patient med bekräftad covid-19

Svenska

Arabiska

Dari

Engelska

Finska

Persiska

Somaliska

Spanska

Tigrinja

Översättning

Instruktion som förtydligar hur regionens verksamheter ska förhålla sig vid översättning av material och dokument till andra språk.

Om din verksamhet har patientinformation som behöver översättas till flera språk, kontakta Västmanlands tolkservice.

Skyltning

Vad gäller vid tillfällig skyltning?

Varje verksamhet ansvarar för tillfällig skyltning i sina lokaler. Verksamheten ansvarar även för att det som sätts upp uppdateras vid behov och monteras ner när materialet inte längre är aktuellt. Detta gäller all tillfällig skyltning oavsett format (affisch, roll-up, golvmarkering etc).

Vid frågor kontakta kommunikation@regionvastmanland.se

Affischer munskydd

Information på andra språk

Informationsmaterial från MSB

Informationsmaterial på andra språk

Information från Folkhälsomyndigheten

Om covid-19 på olika språk

Länksamling på 1177.se

Covid-19 – other languages

Information till tolkanvändare

Samtliga tolkar har fått i uppdrag att läsa upp framtagen information från smittskyddsläkaren. När du anlitar en tolk ska du ge tolken utrymme att läsa upp bifogat informationsblad, Information från smittskyddsläkaren.

Tänk på att anlita språktolk, istället för att använda anhöriga för att förmedla information. Utifrån smittorisk är det lämpligt att använda telefontolk alternativt tolk via skype. Du bokar tolk via Västmanlands tolkservice som just nu har god tillgång på tolkar.

Mer kunskap om tolkanvändning

Webbutbildning för tolkanvändare

Informationsblad från smittskyddsläkare

Information från smittskyddsläkaren.pdf

Kontaktuppgifter Västmanlands Tolkservice

Telefonbokning: 021-13 13 00 (dygnet runt)

Webbsida för bokning

Fax: 021-13 13 94

Hantering av hjälpmedel

Du som:

 • förskriver eller beställer hjälpmedel med hemleverans
 • beställer hämtning
 • beställer service eller reparation

måste alltid ange ett telefonnummer där vi kan nå en kontaktperson eller patienten själv.

Förskrivare som bokar en utprovning måste alltid ange sina kontaktuppgifter för att kunna nås.

Vi behöver dagen före planerad tjänst enligt ovanstående ta reda på om patienten, närstående eller annan person som medverkar har sjukdomskänsla, hosta, feber, värk i kroppen eller snuva.

Om det finns smitta

Om det finns smitta behöver vi ta ställning till om tjänsten bör skjutas upp eller kan möjliggöras, exempelvis genom att:

 • hemtjänst eller annan finns på plats angiven tid och kan ta emot leverans utanför
 • hjälpmedlet repareras åtskilt från patienten
 • förskriva enklare hjälpmedel som inte kräver utprovning så länge eller utföra utprovning på distans

Våra tjänster kan endast utföras under förutsättning att vi fått kontakt innan.

Hjälpmedelscentrums personal arbetar alltid enligt basala hygienrutiner för att minska risk för smittspridning. Om det finns känd smitta kommer personalen att använda rekommenderad skyddsutrustning.

Läsbehörighet i Cosmic

All HSL-personal på nuvarande enheter som har LINK har även har läsbehörighet i Cosmic sedan den 14 april 2020.

Läsbehörighet med nyttjande av meddelandefunktion i Cosmic innebär möjlighet att ta del av:

 • dokumentation i Cosmic patientjournal samt vårdplaner
 • information i Läkemedelslistan
 • information gällande beställda prover och inkomna svar
 • information i patientens Uppmärksamhetsignal
 • gruppbrevlåda i Cosmics meddelandefunktion för kommunikation mellan kommun, primärvård och specialistsjukvårdens öppenvård. Överrapportering mellan slutenvård och kommunal verksamhet ska ske via LINK-processen som tidigare.

Samtliga gruppbrevlådor till enheterna återfinns i Messengers globala adresslista med ordet Gruppbrevlåda och därefter kommunens namn.

Mer information kan du få från den som är ansvarig i respektive kommun/privata utförare.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.