Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Provtagningsguiden

För dig som inte arbetar inom vård och omsorg finns information om provtagning för covid-19 på 1177.se.

 

Provtagningsguiden ger information om PCR-provtagning. Välj den flik som bäst matchar din patient. Navigera sedan till den situation som är aktuell och se vem som ansvarar för vilket momenten i provtagning av patienten.

Provtagningsanvisningar

Person med symtom som behöver medicinsk bedömning

Se vem som gör vad i situationer med misstänkt covid-19 hos en person som sökt vård på sjukhus eller vårdcentral.

Situation: Person som söker sjukhusvård. Den vårdande enheten misstänker covid-19. Patienten blir inte inlagd på sjukhus.

Vårdande enhet:

 • tar prov och ger i samband med detta förhållningsregler i väntan på provsvar.
 • meddelar provsvar.
 • meddelar förhållningsregler om covid-19 påvisats.
 • ansvarar för eventuell medicinsk uppföljning.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar patient med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler. Kontakten kan ske digitalt eller via telefon.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Person med symtom söker akut sjukvård och blir inlagd på sjukhus. 

Akutmottagningen:

 • tar prov.

Vårdande enhet:

 • meddelar provsvar.
 • meddelar förhållningsregler om covid-19 påvisats.
 • smittspårar och ger information till hushållskontakter (se instruktion 51882).
 • svarar på frågor.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • gör klinisk smittskyddsanmälan utifrån journaluppgifter.

 

Situation: Person söker vårdcentral för medicinsk bedömning. Vårdcentral misstänker covid-19.

Vårdcentral:

 • tar prov.
 • ger förhållningsregler vid provtagning i väntan på provsvar.
 • meddelar positivt provsvar och förhållningsregler.
 • meddelar negativt provsvar, finns även i inloggat läge på 1177.se.
 • ansvarar för eventuell medicinsk uppföljning.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar patient med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler. Kontakten kan ske digitalt eller via telefon.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

Person med symtom som inte behöver medicinsk bedömning

Se vem som gör vad i situationer där en person har symtom men ingen medicinsk bedömning behövs.

Situation: Person med symtom på covid-19. Behöver ej medicinsk bedömning och kan ta provta sig själv genom att logga in i 1177.se (har e-legitimation).

Personen själv på 1177.se i inloggat läge:

 • bokar provtagning genom 1177.se.
 • får provsvar och förhållningsregler genom 1177.se.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar patient med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler. Kontakten kan ske digitalt eller via telefon.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Person med symtom på covid-19. Behöver ej medicinsk bedömning, kan provta sig själv men kan INTE logga in i 1177.se (saknar e-legitimation).

Personen själv:

 • bokar provtagning genom att ringa Kontaktcenter, 021-481 87 00.
 • får provsvar genom att ringa Kontaktcenter, 021-481 87 00.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar patient med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • skickar hem skriftlig information.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Person med symtom på covid-19. Behöver ej medicinsk bedömning. Kan INTE provta sig själv.

Personen själv:

 • kontaktar vårdcentral för provtagning.

Vårdcentral:

 • tar prov.
 • meddelar provsvar, finns även i inloggat läge på 1177.se. Om positivt provsvar meddelas via telefon förmedlas samtidigt förhållningsregler.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar patient med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • skickar hem skriftlig information.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Vårdpersonal inom Region Västmanland och privata vårdgivare anslutna till vårdvalet med symtom på covid-19 men behöver ej medicinsk bedömning.

Personen själv på 1177.se i inloggat läge:

 • bokar provtagning i infektionsklinikens tidbok i inloggat läge på 1177.se.
 • får provsvar på 1177.se.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • tar prov och ger förhållningsregler i väntan på provsvar.
 • kontaktar personal med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler. Kontakten kan ske digitalt eller via telefon.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Vård- och omsorgspersonal inom kommun som har symtom på covid-19. Behöver ej medicinsk bedömning och kan provta sig själv.

Personen själv på 1177.se i inloggat läge:

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar personal med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler. Kontakten kan ske digitalt eller via telefon.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Vård- och omsorgspersonal inom kommun som har symtom på covid-19. Behöver ej medicinsk bedömning, kan provta sig själv men kan INTE logga in i 1177.se (saknar e-legitimation).

Personen själv:

 • bokar provtagning genom att ringa Kontaktcenter, 021-481 87 00.
 • får provsvar genom att ringa Kontaktcenter, 021-481 87 00.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar patient med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • skickar hem skriftlig information.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

Provtagning av person utan symtom inom ramen för smittspårning

Se vem som gör vad i situationer där en person är symtomfri men har utsatts för smitta.

Situation: Symtomfri person i eget boende utan hemsjukvård som utsatts för smitta. Kan provta sig själv.

Personen själv på 1177.se i inloggat läge:

 • bokar provtagning genom 1177.se.
 • får provsvar inklusive förhållningsregler genom 1177.se.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler. Kontakten kan ske digitalt eller via telefon.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Symtomfri person i eget boende utan hemsjukvård som utsatts för smitta. Kan INTE provta sig själv.

Vårdcentral:

 • tar prov.
 • meddelar provsvar, negativt provsvar finns även på 1177.se. Meddelar förhållningsregler om provsvaret är positivt.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Symtomfri person i eget boende med hemsjukvård/hemtjänst som utsatts för smitta.

Vårdcentral:

 • tar prov.
 • meddelar provsvar, negativt provsvar finns även på 1177.se.

Enhetschef för hemsjukvård/hemtjänst:

 • smittspårar.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Symtomfri person i särskilt boende som utsatts för smitta.

Särskilt boende:

 • tar prov efter ordination från vårdcentral.
 • meddelar positivt provsvar.

Vårdcentral:

 • meddelar negativt provsvar, negativt provsvar finns även på 1177.se.
 • smittspårar om provsvaret är positivt.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 (alternativt ansvarig sjuksköterska) inom 1-2 vardagar från provsvar och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan. 

 

Situation: Symtomfri patient i slutenvård som utsatts för smitta. Patient inlagd när svar föreligger.

Vårdande enhet:

 • tar prov.
 • meddelar provsvar.
 • smittspårar och identifierar hushållskontakter (se instruktion 51882).

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Symtomfri patient i slutenvård som utsatts för smitta. Patienten utskriven när svar föreligger.

Vårdande enhet:

 • tar prov.
 • ger information om att provsvar finns i inloggat läge på 1177.se.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Symtomfri personal inom regionen som utsatt för smitta, utvidgad provtagning (smittspårning).

Egen enhet:

 • tar prov (se instruktion 53863).
 • smittspårar på den egna enheten.

Personen själv på 1177.se i inloggat läge:

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • tar prov om enheten inte kan genomföra provtagning. Enhetschefen kontaktar Provtagnings- och smittspårningsteamet via fragor.provtagningsteamcovid19@regionvastmanland.se alternativt telefon 021-173336 för att boka tid för provtagning.
 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning av nära kontakter och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

 

Situation: Symtomfri personal inom kommunal vård och omsorg som utsatt för smitta, utvidgad provtagning (smittspårning).

Enhetschefen på boendet/inom hemtjänsten:

Personen själv på 1177.se i inloggat läge:

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • kontaktar individ med påvisad covid-19 inom 1-2 vardagar från provsvar för smittspårning av nära kontakter och ger i samband med detta information om förhållningsregler.
 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

Provtagning av person utan symtom, ej smittspårning (screening)

Se vem som gör vad när en person utan symtom kommer till sjukhus för screening. 

Situation: Personer utan symtom inför operation.

 • Provtas ej för närvarande.

 

Situation: Personer utan symtom inför cancerbehandling och utomlänsvård.

 • Provtas ej för närvarande.

 

Situation: Personer utan symtom som läggs in på sjukhus och som inte bor på särskilt boende eller har hemtjänst/hemsjukvård.

 • Provtas ej för närvarande.

 

Situation: Personer utan symptom som läggs in på sjukhus och som bor på särskilt boende eller har hemtjänst/hemsjukvård.

Akutmottagning:

 • tar prov.

Vårdande enhet:

 • meddelar provsvar.
 • meddelar förhållningsregler om covid-19 påvisats.
 • smittspårar inklusive information till hushållskontakter (se instruktion 51882).
 • svarar på frågor.

Provtagnings- och smittspårningsteamet:

 • gör klinisk smittskyddsanmälan.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.