Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen.

Lagen syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och säkert sätt. Målgruppen är alla personer, oavsett ålder och boendeform som ska skrivas ut från sluten hälso- och sjukvård och som har behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller landstingsfinansierad öppenvård. Det primära syftet är att uppnå en god sammanhållen vård och omsorg för målgruppen utifrån varje individs behov och förutsättningar. Målet är att personer med behov av insatser från regionen och kommunerna får en god vård och omsorg och en socialtjänst av god kvalitet efter utskrivning från slutenvård.


Kontakt

Eva Thors Adolfsson

Huvudprojektledare
021-17 45 49