Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Person står med ena armen upp

Hälsoutveckling bland vuxna

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland vuxna genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa.

Region Västmanland arbetar för en god och jämlik hälsa i länet bland annat genom att:

  • Följa och analysera hälsoutvecklingen i länet.
  • Identifiera skillnader i hälsa, levnadsvanor och livsvillkor mellan olika grupper.
  • Förmedla den kunskapen inom regionen samt till olika aktörer och befolkningen i länet. 

I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen bland vuxna genom befintlig statistik och befolkningsundersökningen Liv och hälsa. Undersökningen genomförs vart fjärde år i samarbete med Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland samt Region Örebro län. Ett stort antal slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 och äldre får besvara en enkät om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Undersökningen har funnits sedan år 2000. Under våren 2017 genomförs undersökningen.

Du kan läsa mer om Liv och hälsa 2017 och resultat från tidigare års undersökningar på Region Västmanlands huvudsida.

Du kan också läsa tidigare utgivna rapporter.


Kontaktperson: